HENRYK MONKOS PREZESEM ZG PZF

W dniu 9 września 2016 r., delegaci obradujący na XXI Walnym Zjeździe Polskiego Związku Filatelistów w Iławie, wybrali w głosowaniu tajnym, nowego Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów na kadencję 2016-2020.

Został nim po raz drugi Kol. Henryk Monkos

monkos_henryk

Prezydium Kadencji 2016-2020:

Wiceprezes kol. Jerzy Białas

bialas_jerzy

Wiceprezes kol. Józef Kluczborski

kuczborski_jozef

Sekretarz kol. Joanna Boniśniak

bonisniak_joanna

Skarbnik kol. Janusz Dunst

dunst_janusz

Członkiem ZG PZF został ponownie wybrany  Wojciech Lewandowski.

Pozostali członkowie ZG PZF:                                                                                                                                             Andrzej Skorek – Okręg Koszaliński
Przemysław Drzewiecki – Okręg Bydgoski
Artur Marsy – Okręg Wrocławski
Józef Kopeć – Okręg Wielkopolski
Jacek Kosmala – Okręg Warszawski
Andrzej Jagielski – Okręg Warszawski
Mirosław Miętus – Okręg Pomorski

Składamy serdeczne gratulacje nowo wybranemu Zarządowi Głównemu PZF.