GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO PZF

XXI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistów nadał w dniu 10.09.2016r. w Iławie – Godność Członka Honorowego Polskiego Związku Filatelistów dwunastu zasłużonym członkom PZF. W tym zacnym gronie znalazł się Wojciech Lewandowski – Prezes Okręgu Toruńskiego PZF. Składamy serdeczne gratulacje…

czh

oczh       2016_xxizjazd11-131