seoreseller

Wystawy

Okręg Toruński Polskiego Związku Filatelistów przez wiele lat swojej działalności był organizatorem licznych wystaw oraz pokazów w których udział brali najwybitniejsi wystawcy z całego świata.

Lista wystaw i pokazów organizowanych przez PZF TORUŃ w kolejności chronologicznej.

1933
21-28.05.1933
II Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna „Toruń 1933” w hotelu „Polonia” z okazji 10-lecia związku i 700-lecia Torunia/wydano znaczki: KZP 258; KZP 260/
1935
29.09-13.10.1935
I Grudziądzka Wystawa Filatelistyczna w Muzeum Miejskim w Grudziądzu.
1954
16-18.10.1954
Pokaz z okazji „500-lecia powrotu Pomorza do Polski” w gościnnych murach Ratusza Toruńskiego /stosowano stempel okolicznościowy Myśl:54 030 i wydano znaczek KZP 734 /
1957
6-12.10.1957
Pierwszy Pokaz Filatelistyczny w Grudziądzu członków koła PZF nr 2 w holu Urzędu Pocztowego w Grudziądzu z okazji Międzynarodowego Dnia Znaczka
1958
20-27.09.1958
II Pokaz Filatelistyczny w Grudziądzu członków koła PZF nr 2 w świetlicy Urzędu Pocztowego w Grudziądzu z okazji 400-lecia Poczty Polskiej / stosowano stempel okolicznościowy
1960
11-17.09.1960
II Grudziądzka Wystawa Filatelistyczna odbyła się w Muzeum Miejskim w Grudziądzu, uświetniła 100-lecie Polskiego Znaczka Pocztowego /stosowano dwa stemple okolicznościowe.
1963
22-29.09.1963
W sali koncertowej- „Dworu Artusa”, odbyła się wystawa filatelistyczna z okazji 40-lecia ruchu filatelistycznego w Toruniu/stosowano datownik okolicznościowy Myśl: 63 132/
1963
06-12.10.1963
Pokaz Filatelistyczny z okazji 10-lecia Koła PZF nr 2 w Grudziądzu i 20-lecia Ludowego Wojska Polskiego.
1964
15.11.1964
Młodzieżowa Wystawa Znaczków Pocztowych z okazji jubileuszu Polski Ludowej w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Toruniu.
1966
14-21.09.1966
Młodzieżowy Pokaz Znaczka z okazji „500-lecia II Pokoju Toruńskiego” w salach Ratusza Toruńskiego /stosowano stempel okolicznościowy Myśl: 66 701/
1967
21-25.06.1967
II Pokaz Filatelistyczny w Wąbrzeźnie z okazji X lecia PTKKF /stosowano stempel okolicznościowy Myśl: 67 139/
1967
07-13.11.1967
Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 50-rocznicy Rewolucji Październikowej pt. „ 50 lat Nowej Ery ” zlokalizowana w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1968
15.12.1968
Pokaz znaczków pocztowych o tematyce sportowej /stosowany stempel okolicznościowy Myśl: 68 385/
1969
26.03-02.04.1969
Oddziałowa – Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu.
1969
21.09.1969
Pokaz znaczka – Dni Ziemi Wąbrzeskiej /stosowany stempel okolicznościowy Myśl: 69 269/
1970
03-10.05.1970
IV Oddziałowa Wystawa Filatelistyczna w Grudziądzu z okazji – „80 lat święta 1 maja”
1973
27.05-03.06.1973
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Torphilex-Copernicana 73” w Dworze Artusa z okazji 500-rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i 50-leciem Zrzeszenia Filatelistów w Toruniu /stosowany datownik okolicznościowy Myśl: 73 039/
1975
01-10.02.1975
Pokaz z okazji 30-rocznicy wyzwolenia Torunia spod okupacji hitlerowskiej w Muzeum Okręgowym w Toruniu 23.05-03.06.1975 r. Pokaz z okazji „Dni Torunia” w holu auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu /stosowano datownik okolicznościowy Myśl: 75 066/
1977
09-16.10.1977
Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 60-rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej w Muzeum Etnograficznym w Toruniu /stosowano datownik okolicznościowy Myśl: 77 259/ 15-23.10.1977r. Bilateralna Wystawa Filatelistyczna „1 Philex Schwerin-Toruń ‘77” w Domu Pioniera im. Kurta Burgera w Schwerinie
1978
06-14.05.1978
X Okręgowa Wystawa Filatelistyczna – „2 Philex Toruń-Schwerin’78”w salach Biura Wystaw Artystycznych w Toruniu z okazji 55-lecia zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Toruniu i Dnia Zwycięstwa/stosowano datownik okolicznościowy Myśl: 78 058/ 27.05.1978 r. Wystawa Filatelistyczna – „Dni Grudziądza”/stosowano datownik okolicznościowy Myśl: 78 087/
1979
21-24.04.1979
XI Okręgowa Wystawa Filatelistyczna – „Wąbrzeźno ‘79” z okazji35-lecia PRL usytuowana w Wąbrzeskim Domu Kultury/stosowano datownik okolicznościowy Myśl: 79 058/ 13-21.05.1979 r. Bilateralna Wystawa Filatelistyczna „3 Philex Schwerin-Toruń ‘79” z okazji 30-lecia DDR i 35-lecia PRL w Domu Pioniera im. Kurta Burgera w Schwerinie /stosowano datownik okolicznosciowy w Schwerinie/
1980
09-15.05.1980
I Okręgowa Wystawa Filatelistyczna – „4 Philex Torun – Schwerin ‘80” w Wąbrzeskim Domu Kultury z okazji Dnia Zwycięstwa i 30-lecia Polskiego Związku Filatelistów /stosowano datownik okolicznościowy Myśl: 80 082/
1981
10-17.05.1981
Bilateralna Wystawa Filatelistyczna „5 Philex Schwerin –Toruń’81”, z okazji 5-lecia współpracy miedzy naszymi środowiskami filatelistycznymi.
1981
05-09.12.1981
II Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Debiuty ‘81” w Wąbrzeskim Domu Kultury.
1982
25-29.09.1982
Regionalna Wystawa Filatelistyczna „Wąbrzeźno ‘82” z okazji „Dnia Znaczka” w Wąbrzeskim Domu Kultury.
1982
06-11.11.1982
III Wystawa Okręgu Toruńskiego PZF – „6 Philex Toruń – Schwerin zlokalizowana w Zakładowym Klubie Z.M.B. Predom-Metron/stosowano datownik okolicznościowy Myśl: 82 160/ 1983
1983
03-11.09.1983
XIV Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna – Toruń’83 z okazji 750-lecia miasta Torunia /stosowano datowniki okolicznościoweMyśl: 83 192; 83 199; 83 207; 83 213, oraz 83 183/
1984
13-16.10.1984
IV Okręgowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 60-rocznicy zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Toruniu i 40-lecia PRL w Muzeum Etnograficznym w Toruniu /stosowano dwa datownik okolicznościowe Myśl: 84 358; 84 361/
1985
Bilateralna Wystawa Filatelistyczna„7 Philex Schwerin – Toruń.
1986
17-21.10.1986
Bilateralna Wystawa „8 Philex Toruń -Pecs -Pila -Russe -Schwerin ‘86”zorganizowana z okazji 10-lecia współpracy filatelistycznej Torunia i Schwerina w Biurze Wystaw Artystycznych w Toruniu/stosowano datownik okolicznościowy Myśl: 86 265/
1987
23-26.04.1987
Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 70-rocznicyWielkiej Rewolucji Październikowej w Wąbrzeskim Domu Kultury
1987
05-12.11.1987
W sali wystaw KMPiK, odbyła się kolejna lokalna wystawa filatelistyczna w Grudziądzu, z okazji „70 rocznicy Rewolucji Październikowej” Wyjazdowa Wystawa Filatelistyczna w Mohylewie w ZSRR
1988
27.05-06.06.1988
Wyjazdowa Wystawa Filatelistyczna w Getyndze RFN
1988
28.10-06.11.1988
Wystawa Filatelistyczna „Totus Tuus” dla uczczenia 10-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Salka przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Toruniu.
1989
10-12.06.1989
Wystawa Filatelistyczna „Któż Jak Bóg” z okazji 50-lecia klasztoru księży Michalitów w Toruniu.Lokalizacja wystawy parafia pw. św. Michała Archanioła. /stosowano datownik okolicznościowy /
1990
08-10.02.1990
Grupa Toruńska Klubu „Święty Gabriel”, organizuje na wyjeździe pokaz znaczka pocztowego o tematyce religijnej w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Krakowie; dla uświetnienia sympozjum pod hasłem „Ksiądz Bronisław Markiewicz na tle epoki”
1990
10-15.11.1990
V Okręgowa Wystawa Filatelistyczna w Wąbrzeskim Domu Kultury.
1990
24.11-02.12.1990
Lokalna wystawa filatelistyczna z okazji 30-lecia koła PZF w Chełmży w pomieszczeniach Biblioteki Miejskiej i Rejonowej w Chełmży.
1991
09-15.05.1991
„10 Philex Toruń – Schwerin – Getynga ‘91” w Kamienicy „ Pod Gwiazdą” w Toruniu / stosowano datownik okolicznościowy /
1991
15-17.11.1991
Okręgowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 700-lecia miasta Grudziądza w Centrum Kultury przy ul. Marszałka Focha./ stosowano datownik okolicznościowy /
1992
13-18.10.1992
Wystawa Filatelistyczna z okazji 75-rocznicy objawień Fatimskich, oraz 5-lecia Grupy Toruńskiej Klubu „Święty Gabriel” w parafii pw. św. Michała Archanioła w Toruniu.
1993
13-17.10.1993
V Wystawa Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej Grupy Toruńskiej Klubu „Święty Gabriel” z okazji 15-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, zlokalizowana w parafii pw. św. Michała Archanioła w Toruniu.
1993
19-22.10.1993
Wystawa Filatelistyczna koła PZF nr 19 z okazji 35-lecia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, zlokalizowana w klubie „Kameleon” przy ul. Tuwima 9.
1993
14-21.11.1993
XI Okręgowa wystawa Filatelistyczna z okazji „100-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce i 70-lecia ruchu filatelistycznego w Toruniu”. Wystawa zlokalizowana w kamienicy „Pod Gwiazdą” /stosowano datownik okolicznościowy/
1995
24.09-08.10.1995
XII Okręgowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 60-lecia I Grudziądzkiej Wystawy Filatelistycznej, zlokalizowana w Muzeum Miejskim w Grudziądzu / stosowano datownik okolicznościowy/
1995
29.09-01.10.1995
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Michael’95” z okazji 25-lecia parafii pw. św. Michała Archanioła w Toruniu, zlokalizowana w sali im. Jana Pawła II przy ul. Rybaki 59/ stosowany datownik okolicznościowy/
1996
20-28.07.1996
Wystawa Filatelistyczna „Łoza’96” z okazji XVI Dni Chełmży i 100-lecia „Izolacji” S.A. w pomieszczeniach sali Mieszczańskiej Ratusza.
1996
16-23.11.1996
VI Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 75-lecia młodzieżowego ruchu filatelistycznego w Toruniu, w kolebce filatelistyki młodzieżowej I liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. / stosowano datownik okolicznościowy /
1996
12.12.1996
Wernisaż filatelistyczny kol. Zbigniewa Kłaczyńskiego i Henryka Ligmanna, odbył się w Bibliotece Miejskiej im. W. Kulerskiego, z okazji 75-lecia ruchu filatelistycznego w Grudziądzu / stosowano datownik okolicznościowy/
1997
20-31.12.1997
Wernisaż filatelistyczny – „10-lat Grupy Toruńskiej Klubu „Święty Gabriel” w sali im. Jana Pawła II w kościele pw. św. Michała Archanioła w Toruniu / stosowano datownik okolicznościowy /
1998
01-17.05.1998
XIV Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Brodnica’98” – „Dzieje poczty na Pomorzu” z okazji 700-lecia Brodnicy, w Muzeum Regionalnym / stosowano datownik okolicznościowy /
1998
11-21.11.1998
VII Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 700-lecia miasta Łasina w budynku Szkoły Podstawowej im. Bojowników o wolność i demokracje w Łasinie / stosowano datownik okolicznościowy/
1999
04-12.06.1999
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Bóg jest Miłością – Toruń’99”, zorganizowana z okazji VII Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, w Centrum Kultury-„Dwór Artusa” w Toruniu/ stosowano dwa datowniki okolicznościowe /
1999
04-09.12.1999
Dziecięca Wystawa Filatelistyczna w Klubie „Kameleon” Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.
2000
10-15.04.2000
Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 20-lecia Klubu „Kameleon” Młodzieżowej Spółdzielni Młodzieżowej w Toruniu / stosowano datownik okolicznościowy /
2000
13-21.05.2000
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Michael ’2000” z okazji Wielkiego Roku Jubileuszowego, w sali im. Jana Pawła II w kościele pw. św. Michała Archanioła w Toruniu /stosowano datownik okolicznościowy /
2001
29.09-28.10.2001
Wernisaż filatelistyczny eksponatu śp. ks. Tadeusza Warchoła pt. „Michał Archanioł” z okazji 80-lecia zatwierdzenia gałęzi męskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła przez Arcybiskupa Adama Stefana Księcia Sapiechę w bocznej nawie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Toruniu, przygotowany przez Grupę Toruńską Klubu„Święty Gabriel” /stosowano datownik okolicznościowy/
2001
7-8.12.2001
Wernisaż filatelistyczny kol. Mariana Dorawy – eksponat pt. „Maryja Matka Boża”, z okazji 10-lecia Radia Maryja: miał miejsce w dolnej kaplicy kościoła pw. św. Józefa w Toruniu / stosowano datownik okolicznościowy /
2002
06-04.2002
W siedzibie Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniuprzy ul. Łaziennej 22 z okazji 10-lecia Diecezji Toruńskiej odbył się wernisaż filatelistyczny kol. Mariana Dorawy na którym zaprezentowano eksponat pt. „Jan Paweł II- Pomazaniec z Krakowa” /stosowano datownik okolicznościowy/
2002
22-29.06.2002
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Łoza ’750”, w hali widowiskowo sportowej – z okazji 750-lecia miasta Chełmży /stosowano datownik okolicznościowy/
2003
26-28.09.2003
XV Okręgowa Wystawa Filatelistyczna upamiętniająca trzy rocznice:„50-lecie Koła Miejskiego PZF”, „445-tą rocznicę Poczty Polskiej” oraz„100-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej” w Grudziądzu w sali Klubu „Centrum” /stosowano datownik okolicznościowy/
2004
12-16.10.2004
X Młodzieżowa Okręgowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 30-lecia Młodzieżowego Koła Filatelistycznego im. Mariana Niklewskiego i 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu /stosowano dwa datowniki okolicznościowe/
2006
18-21.10.2006
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Wzdłuż Wisły – Toruń’2006”w Toruńskim Centrum Targowym i Szkole Podstawowej nr 7 w Toruniu /stosowano datownik okolicznościowy/
2008
13-17.11.2008
Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna “Toruński Kalejdoskop Znaczka” z okazji 775 lecia lokacji Torunia, 450 lecia Poczty Polskiej i 85 lecia Ruchu Filatelistycznego w Toruniu. /stosowano datownik okolicznościowy/
2009
7-30.06.2009
Wernisaż Filatelistyczny w Centrum Kultury Dwór Artusa z okazji 10 rocznicy odwiedzin Torunia przez papieża Jana Pawła II /stosowano datownik okolicznościowy/
2010
02-26.11.2010
Krajowa Wystawa Literatury Filatelistycznej “Toruń 2010”, gościła w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
2011
30.04 – 15.05.2011
Z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II – wernisaż filatelistyczny kol. Mariana Dorawy przedstawiający eksponat „Jan Paweł II – Pomazaniec z Krakowa” w holu główny Urzędu Pocztowego Toruń 1.
2012
29.01.2012

Wernisaż 100 rocznica śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. /stosowano datownik okolicznościowy/
2012
26-28.02.2012
Wernisaż filatelistyczny 90 lat Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. /stosowano datownik okolicznościowy/
2012
04-10.07.2012
Centrum Kultury „Dwór Artusa” wernisaż filatelistyczny Edwarda Pałki z Nowego Mesta na Słowacji przedstawiający noblistkę Marię Curie –Skłodowską. Ekspozycja przygotowana z okazji Święta Miasta Torunia i Roku Marii Curie – Skłodowskiej.
2013
20-24.04.2013
W Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego – „Toruń w zwierciadle filatelistyki”.
2013
25.05-01.06.2013
Z okazji Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego w Urzędzie Pocztowym Toruń 1 przy ul. Rynek Staromiejski 15, odbył się wernisaż filatelistyczny ukazujący – “Kopernika” za pomocą znaków pocztowych. Eksponat zaprezentował Radosław Lewandowski członek Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 im. Mariana Niklewskiego działającego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu. Drugą część ekspozycji stanowiły dokumenty, pamiątki fotograficzne i filatelistyczne z obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika z roku 1973 w Toruniu.
2013
27.05-02.06.2013
Międzyokręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Toruński Kalejdoskop Znaczka 2013” w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. /stosowano datownik okolicznościowy/
2014
24.04-03.05.2014
Wernisaż filatelistyczny w Urzędzie Pocztowym Toruń 1 z okazji Kanonizacji Jana Pawła II, na którym członkowie Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 z Torunia zaprezentowali eksponat “Śladami nauczania Jana Pawła II po Ojczyźnie”. /wydano z tej okazji znaczek spersonalizowany i kartkę pocztową/
2014
25.04-30.06.2014
W Czytelni Czasopism Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu prezentowano wystawę zatytułowaną “Jan Paweł II na znakach pocztowych świata”. Była to ekspozycja ze zbiorów Zbigniewa Kłaczyńskiego, która została przygotowana z okazji kanonizacji honorowego obywatela Grudziądza Jana Pawła II.
2015
15-24.10.2015
Wystawa międzyszkolnego konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego – „Jan Paweł II – Patron Rodziny” Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. /wydano znaczek spersonalizowany i kopertę pamiątkową/
2015
14-21.11.2015
Wystawa z okazji 65-lecia PZF i 300 rocznicy uzyskania patentu poczmistrza królewskiego w Toruniu przez Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego w Urzędzie Pocztowym Toruń 1. /stosowany datownik okolicznościowy, wydana kartka beznominałowa i znaczek spersonalizowany/
Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/