seoreseller
XXII WALNY ZJADZ DELEGATÓW PZF

30.09.2021 02.10.2021 Zarząd Główny:Henryk Monkos – prezesJózef Kuczborski – wiceprezesJanusz Dunst – wiceprezesJoanna Boniśniak – sekretarzJózef Kopeć – skarbnikPonadto Członkami ZG zostali: Przemysław Drzewiecki, Andrzej Jagielski, Waldemar Kawiński, Bogdan Pelc, Adam Szuler, Artur Marsy, Sławomir Chabros oraz Marek Bąk. Główna…

read more →
NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD PZF

W dniu 5 października br. o godz. 15:00 w Warszawie rozpoczął się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistów. Po przyjęciu Porządku Obrad Zjazdu oraz Regulaminu Obrad rozpoczęto procedowanie przyjmowania poszczególnych zapisów Statutu. Delegaci zgłaszali propozycje modyfikacji zapisów niektórych artykułów…

read more →
WSPOMNIENIE FINAŁU 57. OMKF

Gospodarz Okręg Lubelski PZF, gościł uczestników 57. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w dniach 22–25 czerwca 2019. Okręg Toruński PZF reprezentowali: Kamil Turowski – grupa starsza, Julia Bering – grupa młodsza i opiekun Gabriela…

read more →
WSPOMNIENIA XXII OWF – XVIII KAPITUŁA “PRYMUSY”

W budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, nastąpiło uroczyste otwarcie XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej “POZNAŃ 2018”. Miejsce miała również premiera znaczka pocztowego dedykowanego wystawie, a także gala Statuetki “PRYMUS”. W wyniku wcześniejszego głosowania zostali wyłonieni laureaci statuetki PRYMUS w…

read more →
KOMUNIKAT ZĄRZADU POLSKIEJ KAPITUŁY FILATELISTYCZNEJ STATUETKI „PRYMUS”

Zarząd Kapituły informuje, że w wyborach XVIII edycji związkowego wyróżnienia statuetką „PRYMUS” udział wzięły wszystkie 22 przedstawicielstwa PKF. Zarząd PKF jednomyślnie unieważnił głosowanie Przedstawicielstwa przy O/Wielkopolskim z uwagi na stwierdzoną niezgodność z obowiązującymi zasadami punktacji ogłoszonymi przed głosowaniem w Komunikacie…

read more →
Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/