seoreseller

Praca z młodzieżą

Osiągnięcia Toruńskich Filatelistów z zakresu propagowania filatelistyki wśród dzieci i młodzieży.

Filatelistyka Młodzieżowa w pigułce:

ROK 1921

Nauczyciel gimnazjalny prof. Józef Zawirowski zorganizował w miejscowym gimnazjum im. Mikołaja Kopernika kółko Młodzieży Fi.latelistycznej liczące kilkadziesiąt osób. Przewodniczącym tego koła był Henryk Spychalski. Z grona członków tegoż kółka wywodziło się wielu znanych filatelistów, a wśród nich Alfons Niklewski, Jan Witkowski.

ROK 1933

Młodzi filateliści skupiają się w kołach dorosłych filatelistów, dowodem czego jest eksponowanie na II Wszechpolskiej Wystawie Filatelistycznej w Toruniu zbioru młodzieżowego Edwina Zielińskiego, nagrodzonego przez Jury listem pochwalnym.

ROK 1955

Jednakże dopiero od 1955 roku młodzież zaczyna organizować się przy kołach terenowych i w szkolnych kołach młodzieżowych. Instruktorzy rekrutują się przeważnie spośród grona nauczycielskiego a powiedzenie „Znaczek bawi, kształci, pomaga w nauce” nie pozostawało tylko sloganem.

ROK 1963

Przekazywana młodzieży wiedza filatelistyczna owocuje już na wystawie filatelistycznej z okazji „40-lecia ruchu filatelistycznego w Toruniu”. Jury pod przewodnictwem Macieja Perzyńskiego wysoko ocenia zbiory młodzieżowe: przyznając I nagrodę Aleksandrowi Wiatrowskiemu uczniowi V klasy Szkoły Podstawowej, II nagrodę Teresie Buchcieńskiej z Liceum Ogólnokształcącego i dwie III nagrody Kazimierzowi Piszczkowi z Liceum Ogólnokształcącego i Bogdanowi Frączkowskiemu z III klasy Technikum.

ROK 1964

Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna Znaczków Pocztowych z okazji jubileuszu 20-lecia Polski Ludowej w Klubie Garnizonowym w Toruniu, w której brali udział wystawcy z Bydgoszczy, Włocławka, Brodnicy, Łasina , Inowrocławia i Torunia. Komisja Młodzieżowa wraz z Kuratorium zorganizowała konkurs na projekt znaczka dotyczącego rocznicy 20-lecia Polski Ludowej. Na konkurs zgłoszono ponad 1000 projektów.Narada opiekunów młodzieżowych kół filatelistycznych – referat kol. Zygmunta Wiatrowskiego pt. „Kierunki pracy młodzieżowych kół filatelistycznych”. Gościem honorowym był ówczesny prezes Zarządu Głównego PZF – Zbigniew Fijałka

ROK 1965

Z inicjatywy Komisji Młodzieżowej pod kierownictwem kol. Zygmunta Wiatrowskiego zorganizowano konkurs rysunkowy dla młodzieży – „Projektujemy znaczki pocztowe z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego oraz 500 rocznicy II Pokoju Toruńskiego”. Do oceny zostało przedstawionych 300 prac.

ROK 1966

W Wąbrzeźnie podczas pokazu znaczka pocztowego przyjęto w szeregi PZF młodych adeptów filatelistyki. Młodzieżowy Pokaz Znaczków Pocztowych dla upamiętnienia 500-lecia II Pokoju Toruńskiego w sali Ratusza Toruńskiego.

ROK 1967

Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 50-rocznicy Rewolucji Październikowej w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

ROK 1968

Oddziałowa – Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu.

ROK 1969

Reprezentant Oddziału Toruńskiego w finale „MARATONU 69” w grupie młodszej Jacek Piszczek zajmuje III miejsce.

ROK 1972

Wąbrzeska Wystawa Młodzieżowych Eksponatów z Bydgoszczy, Torunia, Wąbrzeźna, Łasina, Szubina.

ROK 1973

Przełom w działalności młodzieżowej z inicjatywy Alfonsa Fifielskiego, Józefa Zielińskiego, Bolesława Szymańskiego reaktywowano filatelistykę młodzieżową.

ROK 1975

Organizujemy w Toruniu półfinał okręgowy „Maratonu 75” – ”Pokój i socjalizm”

ROK 1977

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 60-rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

ROK 1979

Fakt powołania do życia Okręgu Toruńskiego PZF, pozwała na powołanie Komisji Młodzieżowej. Wznawiają działalność koła młodzieżowe w Toruniu, Chełmży, Brodnicy, Chełmnie, Łasinie, Wąbrzeźnie i Grudziądzu.

ROK 1980

Centralne uroczystości związane z 30 leciem PZF zostały zorganizowane przez Młodzieżowe Koło Filatelistyczne nr 1 w Szkole Podstawowej nr 22 w Toruniu.

ROK 1981

Odczyt „Rehabilitacja Filatelistyką- w Szkole Podstawowej nr 22 w Toruniu w ramach akcji, niesiemy pomoc ludziom niepełnosprawnym.

ROK 1982

Finał XX Konkursu „Polscy mistrzowie pędzla i dłuta”, zakończył się na szczeblu Okręgów.

ROK 1983

Finał Okręgowy XXI Konkursu „Fauna Polski” XIV Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Toruń 83 – eksponaty młodzieżowe (medal srebrny i brązowy).

ROK 1984

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna pt. „Polska Ludowa-40” w Wąbrzeskim Domu Kultury. Imprzą towarzyszącą był finał na szczeblu okręgu XXII Konkursu pt.”40-lecie PRL, nauka i technika” Pokaz Filatelistyczny pt. „Osiągnięcia PRL” zorganizowany przez Młodzieżowe Koło Filatelistyczne nr 9 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 21 w Toruniu.

ROK 1985

Dużą pomocą w poznawaniu tajników filatelistyki przez młodych zbieraczy znaczków służył redagowany przez B. Szymańskiego „Kącik młodych filatelistów” na łamach Dziennika Toruńskiego „NOWOŚCI”. Finał w okręgowy XXIII Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w Chełmży.

ROK 1986

Wzrasta liczba kół młodzieżowych w ośrodkach rehabilitacyjnych i domach dziecka w naszym regionie.Finał okręgowy XXIV Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Pokój dzieciom”Szkolenie opiekunów kół młodzieżowych w nowo zaadaptowanej siedzibie „Dom Filatelisty” im. Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego przy ul. Rabiańskiej 1/3.

ROK 1987

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 70-rocznicyWielkiej Rewolucji Październikowej w Wąbrzeskim Domu Kultury Finał okręgowy XXIV Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Muzyka polska”.

ROK 1988

Okręg Toruński gospodarzem XXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Dzieje oręża polskiego, 45 lat Ludowego Wojska Polskiego”.Ogólnopolski konkurs na projekt znaczka pocztowego pt.”Współczesne Wojsko Polskie w oczach dziecka” – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

ROK 1989

Podsumowanie trzy etapowego konkursu młodych filatelistów z Schwerina i Toruń. Finał okręgowy XXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Młodzież w 45-leciu Polski Ludowej”.

ROK 1990

Szkolenie opiekunów w zakresie budowy młodzieżowego eksponatu filatelistycznego kol. Klemens Stachowiak. Finał okręgowy XXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Morze oknem na świat”.

ROK 1991

Konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego, dla szkół podstawowych z okazji 200 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Gospodarzem finału okręgowego XXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Lotnictwo polskie”, było młodzieżowe koło filatelistyczne nr 21 w Toruniu. (Konkurs zakończył się na etapie Okręgów”).

ROK 1992

Finał okręgowy XXX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Kolejnictwo”.

ROK 1993

Centralne uroczystości z okazji 100-lecia powstania ruchu filatelistycznego w Polsce odbyły się w Szkole Podstawowej nr 11. Przygotowane dla opiekunów i młodych filatelistów naszego okręgu, przez gospodarza Młodzieżowe Koło Filatelistyczne nr 21. Wycieczka autokarowa na Światową Wystawę Filatelistyczną do Poznania Finał okręgowy XXXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „100 lat filatelistyki polskiej,100 lat ruchu filatelistycznego”

ROK 1994

Konkurs „Wiedza o poczcie i filatelistyce”, ogłoszony przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Gdańsku Plastyczny konkurs na projekt znaczka pocztowego – „Z biegiem Wisły” Finał okręgowy XXXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Z biegiem Wisły”.

ROK 1995

Okręgowy Dzień Dziecka – ogłoszono wyniki konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego „Warszawa-Stolica Polski” „Kartka Pocztowa” – konkurs ogłoszony przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Gdańsku Finał okręgowy XXXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Warszawa-Stolica Polski”.

ROK 1996

Sympozjum „280 rocznica mianowania poczmistrzem w Toruniu – Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego” Finał okręgowy XXXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Wzdłuż Karpat i Sudetów” VI Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 75-lecia młodzieżowego ruchu filatelistycznego w Toruniu, w kolebce filatelistyki młodzieżowej I liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.

ROK 1997

Finał okręgowy XXXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Na Warmii i Mazurach”.

ROK 1998

VII Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 700-lecia miasta Łasina w budynku Szkoły Podstawowej im. Bojowników o wolność i demokracje w Łasinie Finał okręgowy XXXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Z biegiem Odry”.

ROK 1999

Dziecięca Wystawa Filatelistyczna w Klubie „Kameleon” Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Finał okręgowy XXXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Ochrona środowiska”, przygotowany wspólnie z kołem Ligi Ochrony Przyrody w Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu.

ROK 2000

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 20-lecia Klubu „Kameleon” Młodzieżowej Spółdzielni Młodzieżowej w Toruniu Uroczyste spotkanie opiekunów oraz uczestników kół młodzieżowych z okazji zakończenia Filatelistycznego Roku Szkolnego 1999/2000 w Okręgu Toruńskim PZF – podsumowanie działalności młodzieżowej, wręczenie dyplomów i upominków najlepszym działaczom i uczestnikom.

ROK 2001

Dni otwarte na poczcie dla młodych adeptów filatelistyki Finał okręgowy XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Zamki i warownie w Polsce”.

ROK 2002

Finał okręgowy XL Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Parki Narodowe i Krajobrazowe w Polsce” Konkurs-plebiscyt na najlepszy znaczek Poczty Polskiej w 2001 roku (Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu).

ROK 2003

Konkurs plastyczny na projekt kartki pocztowej kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – „Unia Europejska – Toruń 2003” Udział w dyskusji pt.” Filatelistyka w Europie”, zorganizowanej w ramach toruńskiego Forum Europejskiego przez Urząd miasta Torunia. Finał 41. Ogólnopolskiego Polskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. ”Unia Europejska” w Toruniu.

ROK 2004

X Młodzieżowa Okręgowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 30-lecia Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 i 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu Na mocy uchwały nadanie imienia Mariana Niklewskiego – Kołu Młodzieżowemu nr 2 Finał okręgowy 42. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Polski ruch olimpijski”

ROK 2005

Sympozjum „Światowe Dziedzictwo Kultury – UNESCO” w Towarzystwie Naukowym w Toruniu Finał okręgowy 43. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „Światowe Dziedzictwo Kultury”.

ROK 2006

Sympozjum z okazji 85-lecia młodzieżowego ruchu filatelistycznego w Toruniu – Centrum Targowe „Park” w Toruniu Finał okręgowy 44. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „ Turystyka na Pomorzu” Zakończenie filatelistycznego roku szkolnego rozdanie upominków uczestnikom i opiekunom.

ROK 2007

Finał okręgowy 45. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „ Turystyka na Świętokrzyskiem”.

ROK 2008

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna “Toruński Kalejdoskop Znaczka 2008” z okazji 775-lecia lokacji Torunia,450-lecia Poczty Polskiej i 85-lecia Ruchu Filatelistycznego w Toruniu w Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu. Konkurs na projekt kartki pocztowej z okazji 775-lecia lokacji Torunia (najlepsza praca w grupie szkoły podstawowej i gimnazjalnej wydana przez Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Toruniu) Wystawa pokonkursowa nadesłanych prac na projekt kartki pocztowej w Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie upominków. Poczta specjalna – „Poczta Szkolna” przeniesiono na trasie SP 11 Filia – Gimnazjum 22 – Budynek Główny SP nr 11. Finał okręgowy 46. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – „450 lat Poczty Polskiej” w świetlicy Urzędu Pocztowego Toruń 1.

ROK 2009

Dzięki przychylności ks. prałata Marka Rumińskiego Proboszcza Parafii Katedralnej śś. Janów, mogliśmy przeprowadzić półfinał 47. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. “Od Wadowic do Rzymu” w Parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej “Piwnicy pod św. Janami” – przy ul. Żeglarskiej 16 Wernisaż Filatelistyczny w Centrum Kultury Dwór Artusa z okazji 10 rocznicy odwiedzin Torunia przez papieża Jana Pawła II, z udziałem eksponatów młodzieżowych.

ROK 2010

11 marca 2010 r. uroczystości jubileuszu 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 11 im. Pabla Nerudy i Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 im. Mariana Niklewskiego w Toruniu Sympozjum – “Filatelistyka uczy , bawi i wychowuje”, przygotowane i prowadzone przez członków Młodzieżowego Koła Filatelistycznego.
W dniu 24 kwietnia 2010 r. dzięki przychylności Pani Dyrektor Elżbiety Wykrzykowskiej, półfinał 48.Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – “POLSCY NOBLISCI” został rozegrany w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej przy ul. Dabrowskiego 4 w Toruniu.
Dzięki dofinansowaniu przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia w pełnym składzie mogliśmy uczestniczyć w finale 48. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. “Polscy Nobliści, który został rozegrany w Gdańsku w dniach 3-6 czerwca 2019 roku. Honorowy patronat nad konkursem objął laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1983 r. były Prezydent RP Lech Wałęsa.

ROK 2011

Główne uroczystości obchodów 360 lecia Poczty w Toruniu odbyły się w dniu 29 października 2010 roku w Centrum Kultury “Dwór Artusa”. Z tej okazji filateliści toruńscy przygotowali wernisaż eksponatów filatelistyczne z udziałem eksponatów wystawców młodzieżowych. W roku jubileuszu 60 lecia Polskiego Związku Filatelistów,Kol. Wojciech Lewandowski – opiekun Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 im. Mariana Niklewskiego w Toruniu obchodził 25-lecie pracy z młodzieżą i ten jubileusz został uhonorowany, na wniosek Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej Zarządu Głównego PZF, Minister Edukacji Narodowej przyznał “Medal Komisji Edukacji Narodowej”
14 maja 2011 r. młodzi adepci filatelistyki Okręgu Toruńskiego PZF przybyli do Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, by wziąć udział w półfinale 49. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego; który w tym roku szkolnym odbył się pod hasłem “Mazury Cud Natury”. Najlepsi młodzi filateliści z całej Polski przybyli z opiekunami do słonecznej Iławy, na finał 49. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. “Mazury Cud Natury”, który został rozegrany w dniach 23-26 czerwca 2011r. Nie zabrakło również naszych reprezentantów w pełnym składzie, dzięki dotacji udzielonej przez Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

2012
2013
2014
2016
2017
2018
Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/