XVII GALA PRYMUSY ZA ROK 2015

W trakcie XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF odbyła się XVII Gala Statuetki PRYMUSY za rok 2015. Na uroczystą galę do kino-teatru “PASJA” w Iławie przybyli, poza delegatami na Zjazd i gośćmi Zjazdu, także nominowani w siedmiu kategoriach. Uroczystość rozpoczął Prezes Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki “PRYMUS” Pan Henryk Monkos. Nagrodę PRYMUS-WZÓR 2015 otrzymali: Pan Kazimierz Smoliński – wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pan Adam Żylinski – burmistrz Iławy, Pan Wiesław Włodek – wiceprezes Poczty Polskiej, Pan Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.
W poszczególnych kategoriach laureatami Statuetki PRYMUS 2015 zostali:
Za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki
Przemysław Drzewiecki – O/Bydgoski

Wystawca/Eksponat roku
Andrzej Kłosiński – O/Pomorski

Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą
Henryk Jakowiec – O/Zachodniopomorski

Publicysta/Wydawca roku
Janusz Manterys – O/Beskidzki

Indywidualność roku
Adam Kęstowicz – O/Wrocławski, Wojciech Lewandowski O/Toruński – Nominacja

Zespół roku
Internetowe Koło Filatelistów i-KF – O/Pomorski.

Prymus – Junior
Seweryn Wawrzynowicz – O/Zielonogórski.

Wszystkim nagrodzonym i nominowanym serdecznie gratulujemy.