seoreseller
25 LAT PRACY Z MŁODZIEŻĄ

W roku jubileuszu 60 lecia Polskiego Związku Filatelistów, Kol. Wojciech Lewandowski – opiekun Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 im. Mariana Niklewskiego w Toruniu obchodzi 25-lecie pracy z młodzieżą i ten jubileusz został uhonorowany, na wniosek Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej  Zarządu Głównego PZF, Minister…

read more →
JUBILEUSZ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli Wiceprezes ZO PZF w Toruniu Wojciech Lewandowski(projektant wydawnictw pocztowych) oraz Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej OT PZF Józef Zieliński. Szkoła z okazji złotego jubileuszu została uhonorowana Srebrną Honorową Odznaką Polskiego Związku Filatelistów. Opiekun Jan Synak – Młodzieżowego…

read more →
Casino Canada Online