WSPOMNIENIE FINAŁU 57. OMKF

Gospodarz Okręg Lubelski PZF, gościł uczestników 57. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w dniach 22–25 czerwca 2019. Okręg Toruński PZF reprezentowali: Kamil Turowski – grupa starsza, Julia Bering – grupa młodsza i opiekun Gabriela Rumińska.

Uroczyste otwarcie finału Lublin – Trybunał Koronny Stare Miasto

Przemówienia

Stoisko Poczta Polska

Zmagania konkursowe

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić Lublin, zapoznać się z zabytkami miasta, złożyć kwiaty na terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Atrakcją było zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej, zobaczenie pomników papieża Jana Pawła II i Marii Curie-Skłodowskiej.

Do Torunia, wracamy z I miejscem Kamila Turowskiego – grupa starsza i VIII miejsce Juli Bering – grupa młodsza.