WSPANIAŁA UROCZYSTOŚĆ-WPROWADZENIE ZNACZKA

W dniu 21 czerwca 2019 roku w Muzeum Diecezji w Toruniu, przy ul. Żeglarskie 7 o godzinie 15:00 zgromadzili się zaproszeni goście i grono filatelistów Okręgu Toruńskiego PZF na uroczystym wprowadzeniu znaczka pocztowego z serii  Zabytkowe Organy w Polsce – Barokowe Organy Bazyliki Katedralnej Świętych Janów w Toruniu.

Zaproszonych gości powitała Pani Wicedyrektor Muzeum – Joanna Ciechanowska, wśród zaproszonych gości byli obecni: Zastępca Prezydent Miasta Torunia – Andrzej Rakowicz, Kierownik Referatu Turystyki Urzędu Miasta Torunia – Maria Pałucka, ks. prałat Marek Rumiński, Kustosz Katedry św. Janów w Toruniu, Dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej w Bydgoszczy – Karol Górski, Zastępca Dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej w Bydgoszczy – Marek Świerblewski, Koordynatorka ds. Usług Filatelistycznych Poczty Polskiej  – Gabriela Sitek, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy – Waldemar Kawiński, Wiceprezes Zarządu Okręgu Toruńskiego Polskiego Związku Filatelistów – Bolesław Szymański, Zabytkoznawca, Konserwator, Organmistrz i Filatelista – Marian Dorawa, Miejski Konserwator Zabytków – Emanuel Okoń, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu – Marek Rubnikowicz.

 

Uroczyste wprowadzenie znaczka

Prelekcja multimedialna – Marian Dorawa

  

Stoisko Pocztowe

Wywiad TV Toruń

Zapraszamy do Muzeum Diecezji w Toruniu na Wernisaż – “Organy Fascynujące Dobro Kultury” kol. Mariana Dorawy, który będzie można zobaczyć do 31 sierpnia 2019 roku.