ZMIANA PLANU EMISJI ZNACZKÓW NA ROK 2024

Minister Aktywów Państwowych Decyzja Nr 4 z dnia 9 maja 2024 roku ( Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 18) zmienił roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2024 rok. Zostaje dodana emisja 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – jeden znaczek w maju.

Minister Aktywów Państwowych Decyzja Nr 5 z dnia 14 maja 2024 roku ( Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz 19) zmienił roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2024 rok.

Skreślone zostają emisje:

 • Zabytkowe organy w Polsce (jeden znaczek planowany w m-c lipcu)
 • Madonny Kresowe (dwa znaczki planowane w m-c sierpniu)
 • Dinozaury (trzy znaczki planowane w m-c wrześniu)
 • Polacy na Syberii ( jeden znaczek planowany w m-c maju)
 • Madonna ze szczygłem ( jeden znaczek planowany w m-c maju)
 • Rośliny uprawne ( dwa znaczki planowane w m-c czerwcu)
 • Zlot Wielkich Żaglowców “Szczecin 2024” ( jeden znaczek planowany w m-c sierpniu)
 • 400-lecie Bractwa Aniołów Stróżów ( jeden znaczek planowany w m-c październiku)
 • Piece kaflowe ( cztery znaczki planowane w m-c październiku)
 • 100. rocznica otrzymania Nagrody Nobla przez Władysława Reymonta ( jeden znaczek planowany w m-c listopadzie)
 • 100-lecie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ( jeden znaczek planowany w m-c listopadzie)
 • Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego ( jeden znaczek planowany w m-c grudniu)
 • Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym ( jeden znaczek planowany w m-c listopadzie)

Dodane zostają emisje:

 • Poz. 37 Piękno Polski (sześć znaczków w m-c maju)
 • Poz. 38 Światowy Dzień Pszczół (jeden znaczek w m-c maju)
 • Poz. 39 Sztuka ulicy – Street Art (jeden znaczek w m-c czerwcu)
 • Poz. 40 Okrągły Stół i wybory 4 czerwca 1989 r. (dwa znaczki w m-c czerwcu)
 • Poz. 41 Międzynarodowy Dzień Dziecka (jeden znaczek w m-c czerwcu)
 • Poz. 42 Polskie produkty regionalne (jeden znaczek w m-c lipcu)
 • Poz. 43 Polski design (dwa znaczki w m-c sierpniu)
 • Poz. 44 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (jeden znaczek w m-c październiku)
 • Poz. 45 80-lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (jeden znaczek w m-c październiku)
 • Poz. 46 Ludzie kina i teatru (trzy znaczki m-c listopadzie)
 • Poz. 47 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (jeden znaczek w m-c czerwcu)

Zmienione zostają emisje:

 • Polacy ratujący Żydów – zmiana z 1 na 2 znaczki i miesiąca wydania z kwietnia na czerwiec
 • 300. rocznica urodzin Immanuela Kanta – zmiana m-c wydania z kwietnia na czerwiec (liczba znaczków bez zmian: 1)