Finał 55. OMKF “Górny Śląsk – to nie tylko przemysł”

W Chorzowie  w dniach 15-18.06.2017 r., odbył się finał 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Górny Śląsk – to nie tylko przemysł”. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 52 uczestników: w grupie podstawowej – 21 uczestników, w grupie gimnazjalnej – 16 uczestników i w grupie ponadgimnazjalnej – 15 uczestników, byli to reprezentanci okręgów: Bydgoskiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Lubelskiego, Toruńskiego, Pomorskiego, Rzeszowskiego, Wielkopolskiego, Wrocławskiego, Warszawskiego, Zachodniopomorskiego, Zielonogórskiego, Śląsko-Dąbrowskiego/Oddziały: Chorzowski, Sosnowski, Zabrzański i Oddział Warszawa Praga.