XIII STUDIUM FILATELISTYKI

Zapraszamy do udziału w kolejnym XIII Studium Filatelistyki, które będzie realizowane 2-letnim programem, uwzględniającym cztery trzydniowe spotkania seminaryjne. Działalność Studium oparta będzie o bazę lokalową i socjalną “Pensjonatu Pod Jemiołą” w Ciechocinku (ul. Widok 7). Przewiduje się dwa seminaria w roku: w maju i listopadzie. Zespół wykładowców stanowić będą uznani specjaliści filatelistyczni PZF, odpowiednio zapraszani na Studium, w zależności od przewidywanych bloków programowych.

Bloki programowe XIII Studium Filatelistyki:
1. Zarys teorii filatelistyki
2. Wybrane zagadnienia z historii poczty i jej współczesności
3. Projektowanie i wytwarzanie znaków pocztowych
4. Kierunki i organizacja badań filatelistycznych
5. Polska literatura filatelistyczna
6. Społeczne i ekonomiczne funkcje kolekcjonowania i wystawiennictwa filatelistycznego
7. Kryteria budowy, ekspozycji i oceny eksponatów filatelistycznych
8. Spojrzenie na filatelistykę światową drugiej dekady XXI wieku
9. Usługi filatelistyczne realizowane przez Pocztę Polską
10. Strona treściowa i graficzna polskich znaków pocztowych.

Studium Filatelistyki przewidziane jest dla członków PZF (kierowanych na Studium poprzez swoje Okręgi) oraz dla osób niestowarzyszonych. Wzorem lat poprzednich przewiduje się liczbę słuchaczy 16-20 osób. Oprócz obowiązkowej obecności słuchaczy na wykładach przewidziana jest praca kontrolna oraz indywidualna praca dyplomowa każdego uczestnika. Po pomyślnym zakończeniu dwuletniego Studium każdy absolwent otrzyma – dyplom ukończenia Studium Filatelistyki.
Koszt indywidualny członka PZF – za jedno spotkanie seminaryjne – wynosi 150 zł + koszty przejazdu. Dofinansowanie ze strony Związku, z tzw. “funduszu celowego”, będzie dotyczyć tylko członków PZF, których uczestnictwo zostanie potwierdzone przez Zarządy Okręgów w ankiecie kandydata. Wzór ankiety kandydata podany jest na stronie internetowej PZF www.zgpzf.pl, w linku “Studium Filatelistyki”.
Koszt osób niestowarzyszonych – za jedno spotkanie seminaryjne – wynosi 500 zł.

Pierwsze spotkanie XIII Studium przewidywane jest w dniach 23-25 listopada 2018 r.
Bardzo proszę o przesyłanie konkretnych zgłoszeń do 10 października 2018 r. na e-mail (preferowane): pdrzew@onet.pl lub listownie: Przemysław Drzewiecki, ul. Opławiec 225, 85-469 Bydgoszcz.

Przemysław Drzewiecki
Kierownik Studium Filatelistyki PZF