KOMUNIKAT ZĄRZADU POLSKIEJ KAPITUŁY FILATELISTYCZNEJ STATUETKI „PRYMUS”

Zarząd Kapituły informuje, że w wyborach XVIII edycji związkowego wyróżnienia statuetką „PRYMUS” udział wzięły wszystkie 22 przedstawicielstwa PKF. Zarząd PKF jednomyślnie unieważnił głosowanie Przedstawicielstwa przy O/Wielkopolskim z uwagi na stwierdzoną niezgodność z obowiązującymi zasadami punktacji ogłoszonymi przed głosowaniem w Komunikacie 3/2018 PKF z 5.09. br. W wyniku przeliczenia ważnie oddanych głosów nominację do wyróżnienia statuetką Nike z Samotraki uzyskały – w kolejności alfabetycznej – następujące osoby i zespoły :

Kategoria „Za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki”

 1. Janusz ADAMCZYK (O/Małopolski),
 2. Ludwik K. MALENDOWICZ (O/Wielkopolski),
 3. Stanisław Andrzej WALISCH (O/Łódzki)

Kategoria „ Wystawca/eksponat  roku”

 1. Andrzej KŁOSIŃSKI (O/Pomorski),
 2. Jacek KOSMALA (O/Warszawski),
 3. Krzysztof TRAWIŃSKI  (O/Warszawski)

Kategoria  „ Za szczególne  osiągnięcia w pracy z młodzieżą”

 1. Grażyna BŁAŻEJAK  (O/Bydgoski),
 2. Ryszard KUŚMIDERSKI  (O/Lubelski),
 3. Andrzej NOWAK  (Zabrze ,O/Śląsko-Dąbrowski)

Kategoria „Publicysta/Wydawca  roku”

 1. Jerzy GRUSZCZYŃSKI  (O/Warszawski),
 2. Antoni KURCZYŃSKI (O/Warszawski),
 3. Piotr PELCZAR (O/Pomorski)

Kategoria „Indywidualność  roku”

 1. Wojciech LEWANDOWSKI  (O/Toruński),
 2. Mirosław MIĘTUS  (O/Pomorski),
 3. Bogdan PELC  (O/Pomorski)

Kategoria „Zespół  roku”

 1. KO 55 Finału OMKF  z Chorzowa (O/Śląsko-Dąbrowski),
 2. KZ „Kolejnictwo”  (O/Bydgoski),
 3. KZ „Tematica”  (O/Wielkopolski)

Kategoria  „Prymus – Junior

 1. Szymon KRAWIEC  (O/Wielkopolski),
 2. Kinga TYC  (O/Śląsko-Dąbrowski),
 3. Iwona WOŁCZYK  (O/Bydgoski)

Informujemy ponadto, że laureatami Statuetki „Prymus-Wzór” w tegorocznej edycji zostali:

 1. Przemysław SYPNIEWSKI – Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
 2. Marek WOŹNIAK – Marszałek Województwa Wielkopolskiego