NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD PZF

W dniu 5 października br. o godz. 15:00 w Warszawie rozpoczął się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistów. Po przyjęciu Porządku Obrad Zjazdu oraz Regulaminu Obrad rozpoczęto procedowanie przyjmowania poszczególnych zapisów Statutu. Delegaci zgłaszali propozycje modyfikacji zapisów niektórych artykułów nowego Statutu. W wyniku wymiany opinii, po wyczerpaniu głosów merytorycznych przyjmowano przez głosowanie kolejne rozdziały. Po zakończeniu prac nad szczegółowymi sformułowaniami Statutu Przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił propozycję Uchwały Zjazdu, której tekst został następnie przedyskutowany przez Delegatów. Po wyczerpaniu dyskusji w wyniku głosowania podjęto stosowną uchwałę o przyjęciu przez Zjazd nowego Statutu PZF oraz upoważniającą ZG Związku do konkretnych działań.
Zjazd został zakończony o godz. 18:30.