MINĘŁO 45 LAT

28 października 2019 roku minęło 45 lat od powołania do życia Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 im. Mariana Niklewskiego działającego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu. Młodzi filateliści do świętowania jubileuszu zostali zaproszeniu do siedziby Okręgu Toruńskiego PZF, gdzie czekał słodki poczęstunek. Wręczone zostały Honorowe Młodzieżowe Odznaki PZF, oraz przygotowane z okazji jubileuszu wydawnictwa pocztowo-filatelistyczne. Długo toczyły się rozmowy podczas wspólnego przeglądania kroniki koła.