MIKOŁAJKI 2019

W dniu 6 grudnia br. w zabytkowych murach Hotelu “GROMADA” przy ul. Żeglarskiej 10/14, odbyło się 10. Mikołajkowe Spotkanie Filatelistów Toruńskich.

Prezes Okręgu Toruńskiego PZF Wojciech Lewandowski, powitał wszystkich przybyłych na spotkanie. Kolega Marian Dorawa przedstawił swój eksponat”Maryja Matka Boża” z większą uwagą wskazując na fragment z eksponatu poświęcony okresowi Bożego Narodzenia, eksponowany w hotelu podczas spotkania.

W dalszej części został podsumowany rok 2019 i przedstawione zamierzenia na najbliższy okres.

Prelekcja multimedialna

W trakcie przerwy kawowej, była okazja do zapoznania się z eksponatem kol. Mariana Dorawy.

W dalszej części wręczono wyróżnienia, listy gratulacyjne i odznaki oraz podziękowania wraz z upominkiem za przekazanie 1% na rzecz Okręgu Toruńskiego PZF za rok 2018.

Złote  Odznaki Honorowe PZF otrzymali:
Walenty Kuciński – Koło PZF nr 11 w Brodnicy

Józef Smoliński – Koło PZF nr 19 w Toruniu

Heliodor  Grzecznowski – Koło PZF nr 19 w Toruniu                

Srebrne Odznaki Honorowe PZF otrzymali: Wacław Roszkowski – Koło PZF Miejskie w Grudziądzu

Piotr Turek  – Koło PZF Miejskie w Grudziądzu

W foyer recepcji Hotelu “GROMADA” można do 18.12.2019 r. oglądać przygotowany wernisaż.