Kandydat do statuetki PRYMUS 2009

W kategorii: za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

LEWANDOWSKI WOJCIECH o/Toruński

Członek PZF od 1973 r. /z zaliczeniem stażu młodzieżowego/. W latach 1989-1998 pełnił funkcję Instruktora ds. młodzieżowych KM ZO. W 1999 roku powierzono mu funkcję wiceprezesa Okręgu Toruńskiego PZF, pełni ją do dziś. Od 1985 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego opiekun Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 im. Mariana Niklewskiego w Toruniu. Organizator pozalekcyjnych zajęć filatelistycznych dla młodzieży szkolnej, corocznych półfinałów OMKF w Okręgu; poprzedzanych różnymi atrakcyjnymi konkursami. Organizator licznych wycieczek we współpracy z Urzędem Pocztowym, sklepem filatelistycznym itp. Dzięki prowadzonym szkoleniom i wszechstronnej pomoc w opracowywaniu eksponatów wychowankowie otrzymują /wysokie wyróżnienia na wystawach krajowych/. Organizator licznych konkursów plastycznych na znaczek lub kartkę pocztową adresowanych do dzieci i młodzieży
Perfekcyjny organizator licznych wystaw mi:16-23.11.1996 VI Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 75-lecia Młodzieżowego Ruchu Filatelistycznego w Toruniu, w kolebce filatelistyki młodzieżowej I Liceum Ogólnokształacym im. Mikołaja Kopernika. X Okregowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna – 2004 z okazji 30-lecia Młodzieżowego Koła Filatelistycznego i 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu, Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna “Toruński Kalejdoskop Znaczka 2008” z okazji 775-lecia lokacji Torunia, 450-lecia Poczty Polskiej i 85-lecia ruchu filatelistycznego w Toruniu; oraz licznych imprez filatelistycznych m.in. finał 41 OMKF “Unia Europejska”- 2003, sympozjum “Światowe Dziedzictwo Kultury – UNESCO” w Towarzystwie Naukowym w Toruniu – 2005, kolejnych z okazji 85-lecia Młodzieżowego Ruchu Filatelistycznego w Toruniu-2006 i “Filatelistyka uczy, bawi i wychowuje” z okazji 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 11i 35-lecia Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 w Toruniu. Członkowie młodzieżowego koła filatelistycznego są finalistami Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego 2009 II miejsce w grupie szkoły podstawowej. Absolwent III Studium Filatelistyki w Ciechocinku /1994/-praca dyplomowa pt. “Ruch Filatelistyki Młodzieżowej w Toruniu”. Za działalność w PZF otrzymał kolejno wszystkie wyróżnienia – do złotej odznaki “Za zasługi dla polskiej filatelistyki”, włącznie.