seoreseller

Wojciech Lewandowski

wróć do Biografii Toruńskich Filatelistów

Wojciech Lewandowski, Toruński Filatelista.

Wojciech Lewandowski urodzony. 14.09.1963r w Toruniu. Wykształcenie średnie – technik sprzedawca.

Członkiem Polskiego Związku Filatelistów zostaje w 1978r. ale od 1973r. jest uczestnikiem Koła Młodzieżowego. Od 1980r do chwili obecnej opiekun Koła Młodzieżowego Nr 2 w Toruniu. W latach 1988-1998 Instruktor ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu Toruńskiego PZF. Od 1999r. członek Zarządu Okręgu Toruńskiego PZF i wiceprezes ad 2011 roku Prezes Zarządu Okręgu i członek ZG PZF. Absolwent III Studium Filatelistyki – praca dyplomowa „Ruch filatelistyki młodzieżowej w Toruniu. W latach 1992,1993,1995,1999,2000,2004 przewodniczący Krajowych i Okręgowych Wystaw Filatelistycznych organizowanych przez Okręg Toruński PZF. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Finału: 41 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „UNIA EUROPEJSKA” w dniach 2-6.07.2003r., oraz 51. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego “Toruńskie Cosmopolis” – 30.05-02.06.2013r. W latach 1987-1992 sekretarz Grupy Toruńskiej Klubu Św. Gabriel, a od 1992 do chwili obecnej przewodniczący Grupy. Zorganizował sympozja: „Światowe Dziedzictwo Kultury – UNESCO”, „85-lecie Młodzieżowego Ruchu Filatelistycznego w Toruniu” i „Filatelistyka uczy bawi i wychowuje”.

Jest sędzia konkursowym III klasy. Posiada zbiory: „Sia Gloria Al Nostro Dio” i „Listy z nad Wisły 1549-1807” eksponowane na wystawach różnych stopni. Delegat na XX i XXI Walny Zjazd Polskiego Związku Filatelistów. Przewodniczący Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF w latach 2011-2016 i 2016-2020.
Laureat Statuetki „Prymus” za rok 2012 w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą”. Wchodzi w skład zespołu wyróżnionego statuetką „Prymus” w kategorii najlepszy zespół roku 2013. Za działalność społeczną i filatelistyczną odznaczony Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”/2009/, odznakami „100-lecia zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Polsce”, oraz „50 i 60-lecia Polskiego Związku Filatelistów” o raz odznaką 90-lecia filatelistyki toruńskiej. Posiada tytuł „Zasłużony dla Okręgu Toruńskiego PZF”. Na XXI Walnym Zjeździe Delegatów PZF otrzymał Godność Członka Honorowego PZF.

Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/