DIECEZJALNE ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Przygotowane zostały wydawnictwa pocztowe z okazji Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Toruńskiej

ŚDM - kartka Toruń

DT

sw

MójZNACZEK – Grupa Toruńska Klubu Święty Gabriel

4 KŚDT