WYNIKI GŁOSOWANIA STATUETKA “PRYMUS”

Zarząd Polskiej Kapituły Filatelistycznej informuje o wynikach głosowania w wyborach XVII edycji wyróżnienia statuetką “PRYMUS”.

W wyniku przeliczenia oddanych głosów nominację do wyróżnienia statuetką Nike z Samotraki
uzyskały w kolejności alfabetycznej – następujące osoby i zespoły:

Kategoria „Za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki”

1. Przemysław Drzewiecki – O/Bydgoski
2. Andrzej Skorek – O/Koszaliński
3. Stanisław Andrzej Walisch – O/Łódzki

Kategoria „Wystawca/Eksponat roku”

1. Andrzej Kłosiński – O/Pomorski
2. Mieczysław Rożek – O/Wielkopolski
3. Zygmunt Żurek – O/Warszawski

Kategoria „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą”

1. Henryk Jakowiec – O/Zachodniopomorski
2. Andrzej Nowak (Zabrze) – O/Śląsko-Dąbrowski
3. Jolanta Stolarczyk – O/Małopolski

Kategoria „Publicysta/Wydawca roku”

1. Janusz Manterys – O/Beskidzki
2. Piotr Pelczar – O/Pomorski
3. Jerzy Tokar – O/Łódzki

Kategoria „Indywidualność roku”

1. Adam Kęstowicz – O/Wrocławski
2. Wojciech Lewandowski – O/Toruński
3. Mirosław Miętus – O/Pomorski

Kategoria „Zespół roku”

1. Internetowe Koło Filatelistów i-KF -O/Pomorski
2. Klub Zainteresowań „TEMATICA” -O/Wielkopolski
3. KOW „Głogów 2014”, „Głogów 2015” -O/Wrocławski

Kategoria „ Prymus – Junior”

1. Aleksandra Barszcz – O/Świętokrzyski
2. Aleksandra Migdał – O/Warmińsko-Mazurski
3. Seweryn Wawrzynowicz – O/Zielonogórski