ZMIANA W PLANIE EMISJI ZNACZKÓW

Minister Infrastruktury i Budownictwa Decyzją Nr 26 z dnia 8 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 53) zmienił roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2016 rok.

Dodane zostają emisje:

  • Armia Andersa – Szlak Nadziei (1 znaczek, lipiec),
  • Rok Cichociemnych (1 znaczek, wrzesień).