seoreseller

Aktualności

FINAŁ 48. OMKF GDAŃSK

Dzięki dofinansowaniu przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia w pełnym składzie mogliśmy uczestniczyć w finale 48. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Polscy Nobliści”, który został rozegrany w Gdańsku w dniach 3-6 czerwca 2010 roku. Honorowy patronat nad tegorocznym konkursem objął…

read more →
gen. prof. dr hab. ELŻBIETA ZAWACKA

Żołnierz KG ZWZ-AK, powstaniec warszawski, emisariuszka Komendanta Głównego ZWZ do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, jedyna kobieta wśrod 316 cichociemnych, więzień okresu stalinowskiego, wybitny andragog, wieloletni społecznik, inicjatorka powstania Fundacji “Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” (od marca 2009 r. Fundacja Generał…

read more →
Czarnodruk

12 października 2009 r. L.dz. 383/09 Koledzy Prezesi Okręgów PZF Informujemy, że z okazji Światowego Dnia Poczty – przewidziany w planie emisyjnym blok ukaże się także jako czarnodruk, i to w nakładzie zaledwie 30 tys. sztuk. We władzach poczty staramy…

read more →
Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/