ZŁOTORIA Z HISTORIĄ

W dniu 28 sierpnia 2016 r. przy udziale filatelistów toruńskich, mogliśmy przeżyć historyczną przygodę spotykając się z królem Władysławę Jagiełłą i wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Heinrichem V von Plauenem na festynie średniowiecznym. Zorganizowanym z okazji 605 rocznicy przekazania dokumentów I pokoju Toruńskiego w okolicach zamku w Złotorii.

Zł 1

Piesza Poczta Specjalna z udziałem filatelistów toruńskich

Zł 2

Zł 3

Zł 5

Zł 6

Zł 4

Fot.: Facebookowy profil Złotoria koło miłośników historii

5-w16