XXII WALNY ZJADZ DELEGATÓW PZF

30.09.2021

02.10.2021

Na zakończenie tej części zjazdu, wszyscy delegaci udali się przed Hotel w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia na tle banneru informującego o odbywającym się XXII Zjeździe PZF.

Zarząd Główny:
Henryk Monkos – prezes
Józef Kuczborski – wiceprezes
Janusz Dunst – wiceprezes
Joanna Boniśniak – sekretarz
Józef Kopeć – skarbnik
Ponadto Członkami ZG zostali: Przemysław Drzewiecki, Andrzej Jagielski, Waldemar Kawiński, Bogdan Pelc, Adam Szuler, Artur Marsy, Sławomir Chabros oraz Marek Bąk.

Główna Komisja Rewizyjna:
Maciej Kandulski – przewodniczący
Waldemar Jankowski
Ryszard Dejniak
Ryszard Munzer
Grzegorz Skwara

Sąd Koleżeński Związku:
Jacek Wierzbicki – przewodniczący
Antoni Lewandowski
Mieczysław Rożek
Zbigniew Bodzicz
Leszek Bednarek
Marcin Wysocki
Maciej Bukczyński
Marcin Papuda
Ludwik Dettlaff

Następnym punktem programu drugiego dnia obrad było głosowanie nad przyznaniem tytułu Członka Honorowego Związku. Do głosowania zgłoszono 11 kandydatów, którzy otrzymali tytuł Członka Honorowego PZF. W tym zacnym gronie jest również nasz kol. Józef Zieliński.

03.10.2021