WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW OKRĘGU TORUŃSKIEGO PZF

W dniu 23 kwietnia 2016 r.,obyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Toruńskiego PZF w Klubie “Kameleon” MSM w Toruniu przy ul. Tuwima 9.

Zebranie otworzył prezes ZO Toruńskiego PZF Wojciech Lewandowski, Pocztę Polską reprezentowała Pani Aneta Rutkowska  – Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy

1 WZD 16

WZD przewodniczył kol. Bolesław Szymański

2 WZD 16

Walne Zebranie Delegatów nadało tytuł “Zasłużony dla Okręgu Toruńskiego Polskiego Związku Filatelistów” kol.kol. Gabrieli Rumińskiej, Ryszardowi Sapieżyńskiemu, Romanowi Karkut, Januszowi Biegaj, Zdzisławowi Zagórskiemu, Szczepanowi Morawskiemu.

3 WZD 16  4 WZD 16

Nowo Wybrany Zarząd Okręgu Toruńskiego PZF

5 WZD 16

Wojciech Lewandowski – prezes, Bolesław Szymański – wiceprezes-skarbnik, Krystian Rezmer – wiceprezes, Ryszard Sapieżyński – sekretarz, członkowie Józef Zieliński, Zbigniew Kłaczyński,Janusz Śmigalski.

Komisja Rewizyjna Okręgu Toruńskiego PZF

6 WZD 16

Tadeusz Kędziora – przewodniczący, Wojciech Kołomyjski – sekretarz, Andrzej Zagórski – członek

Delegatami na XXI Walny Zjazd Polskiego Związku Filatelistów w Iławie, zostali: Wojciech Lewandowski – delegat, Zbigniew Kłaczyński – z-ca delegata.

1 W 16