UCHWAŁA nr 56/XXI/ZG/2020

Uchwała nr 56/XXI/ZG/2020 Zarządu Głównego PZF z dnia 04 lipca 2020 r.

Zarząd Główny PZF odwołuje zakaz organizacji wszelkich imprez masowych w Związku z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. W przypadku podjęcia na szczeblu lokalnym decyzji o organizacji imprez masowych, w tym spotkań i zebrań jednostek organizacyjnych, należy dostosować się do wymagań sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w kraju. Kampania sprawozdawczo-wyborcza Związku zostanie wznowiona po opracowaniu nowej Ordynacji Wyborczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 roku. Uchwała podlega publikacji na stronie www.zgpzf.pl oraz w czasopiśmie Związkowym “Filateliście”

/-/ Joanna Boniśniak /-/ Henryk Monkos

Sekretarz ZG PZF Prezes ZG PZF