REJS WIŚLANY TRATWY PIELGRZYM 2020

Nowa kartka okolicznościowa wydana przez Biuro Filatelistyki w Bydgoszczy:Rejs Wiślany Tratwy Pielgrzym 2020

– numer kartki: 13/2020/Bydgoszcz. Nakład: 300 sztuk.

Termin wprowadzenia do obrotu: 1 czerwca 2020 roku.
Sprzedaż : UP Bydgoszcz 1, UP Toruń 1


Emisji kartki towarzyszy datownik okolicznościowy.


Kartka dedykowana Poczcie Wodnej z okazji Rejsu Wiślanego Tratwy Pielgrzym. Link do regulaminu organizowanej poczty poniżej:

https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n67-n6714