JUBILEUSZ 35 LECIA SP 11 I MKF NR 2

W pogodny słoneczny dzień 11 marca 2010 r, na uroczystości jubileuszu 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 11 im. Pabla Nerudy i Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 im. Mariana Niklewskiego w Toruniu przybyli :

Pan Prezydenta Miasta Torunia Michał Zaleski, protektorzy uroczystości Pani Jadwiga Ostraszewska – Wiceprezes
Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów, Pani Zofia Kilanowska Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu, która reprezentowała Panią Iwonę Waszkiewicz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Pan Waldemar Kuta Z-ce Dyrektora Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Toruniu, który reprezentował Pana Lecha Grzywacza Dyrektora Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Toruniu, Pan Waldemar Przybyszewski Przewodniczący Rady Miasta Torunia, Pani Anna Kłobukowska Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, Pani Urszula Polak Prezes ZNP, Pani Maria Prorok-Jankowska Dyrektor SP 11 w latach 1974-1987, Pan Bolesław Szymański Prezes Okręgu Toruńskiego PZF, Pan Andrzej Słodziński Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF, Pani Elżbieta Rzeźnikowska Dyrektor Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Bydgoszczy, Pani Hanna Weber Opiekun MKF nr 2 w latach 2000-2003, obecni i starsi koledzy i koleżanki młodzieżowego koła filatelistycznego, grono nauczycieli SP 11 , oraz młodzież i rodzice.

35_lecie_02

35_lecie_datownik

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości rozpoczęli i prowadzili opiekunowie Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 im. Mariana Niklewskiego – Gabriela Rumińska i Wojciech Lewandowski.

Pani Jolanta Łoś Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w swoim wystąpieniu przedstawiła historię szkoły z podkładem multimedialnym. w dalszej części głos zabrał Pan Michał Zaseski Prezydent Miasta Torunia, przekazał na ręce pani dyrektor list gratulacyjny i upominek dla szkoły – instrument klawiszowy.

Pani Jadwiga Ostraszewska – Wiceprezes ZG PZF przkazała serdeczne życzenia i gratulacje z okazji podwójnego jubileuszu.

Były odznaczenia i wyróżnienia….

Na wniosek Komisji ds. Filatelistyki Młodziezowej Okregu Toruskiego PZF, poparty przez Prezydium Zarzadu Głównego PZF – Pani Jolanta Łoś Dyrektor SP 11 – otrzymała MEDAL EDUKACJI NARODOWEJ, którego wręczenia dokonał Pan Michał Zaleski Prezydent Torunia i Pani Jadwiga Ostraszewska Wiceprezes ZG PZF.