BŁOGOSŁAWIONY WINCENTY FRELICHOWSKI

7 czerwca 2019 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której przedstawiono:

  • na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): wizerunek bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy polskich,
  • na ilustracji: fotografia zaświadczenia o wstąpieniu Stefana Wincentego Frelichowskiego do Związku Harcerstwa Polskiego oraz fragmentu obozowego pasiaka, symbolizującego męczeństwo w obozach koncentracyjnych.
  • projekt kartki J. Konarzewski

Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w UP Toruń 1.