90. rocznica urodzin Lecha Popielewskiego

Lech Popielewski  urodził się 15.03.1928r w Bydgoszczy, zmarł 25.03.2004r w Toruniu. Z zawodu – artysta plastyk. Do PZF wstąpił w 1967r

Od połowy lat 70. chciał utworzyć na bazie swoich zbiorów muzeum Poczty Toruńskiej, które miało mieć swoją siedzibę w kamienicy  Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego, toruńskiego pocztmistrza lub w dawnej posthalterni przy ul. Rabiańskiej. Do realizacji tego zamierzenia nie doszło.

Członek Honorowy PZF. Tytuł nadano na XV Walnym Zjeździe PZF w 1990r.  Wybitny działacz i wystawca filatelistyczny Okręgu Toruńskiego PZF.

Był współorganizatorem powołania przez ZG PZF – Okręgu Toruńskiego PZF, który otrzymał ponownie samodzielność z dniem 1 stycznia 1979 r. Na pierwszym Walnym Zebraniu Delegatów Okręgu w 17.06.1979r został wybrany jego prezesem. Funkcję tą sprawował do roku 1999.

Był delegatem na XIII, XIV, XV i XVI Walne Zjazdy PZF, które wybierały go na członka Zarządu Głównego.

Był znanym wystawcą, złotym medalistą – na ŚWF „Praha’88” i na ŚWF „Poznań’93” w klasie historii poczty zdobył duże złote medale. Zaś na ŚWF „Norwex’80”, „Philfrance’82” „Stockholmia’86”, ‘Helsinki’88” i „Philfrance’89” – medale złote.

Jego eksponaty „Poczta w Prusach Królewskich 1466-1793”i „Dzieje poczty w Toruniu” były znane w świecie filatelistycznym.

Był redaktorem i współautorem monografii „Poczta i Filatelistyka w Toruniu” oraz wielu artykułów badawczych z zakresu historii poczty m.in. „Polskie znaki pocztowe od 1764 do 1870 oraz pruskie całości pocztowe okresu przed znaczkowego na ziemiach polskich”. Był członkiem Polskiej Akademii Filatelistyki od 1993r i członkiem Królewskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Londynie i wielu innych towarzystw.

Położył zasługi w rewaloryzacji starej poczthalterii na ówczesną siedzibę Zarządu Okręgu przy ul. Rabiańskiej 1/3

Za wybitne osiągnięcia zawodowe odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznakami. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej filatelistyki”, dwukrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”, i wieloma innymi medalami i odznakami nadawanymi przez ZG PZF. W 2004 roku Walny Zjazd Delegatów Okręgu Toruńskiego PZF nadał mu tytuł „Honorowego Prezesa Okręgu Toruńskiego PZF”.