100 LAT HARCERSTWA W TORUNIU

Przed stu laty założycielem pierwszej drużyny skautowej im. Tadeusza Kościuszki w dniu 15 września 1917 roku był ks. Marian Pączek. Przy parafii kościoła św. Jakuba skupił on grupę toruńskiej młodzieży, głównie rzemieślniczej i organizował dla nich spotkania i wycieczki. Na początku grupa liczyła 30 skautów i podlegała Głównej Kwaterze Skautowej w Poznaniu. W sobotę, 30 września w CKK Jordanki odbyła się uroczysta gala z okazji 100-lecia harcerstwa w Toruniu, na której wręczono nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla rozwoju ruchu harcerskiego w naszym mieście.

20171001_144221

Nie mogło zabraknąć wydawnictwa pocztowo-filatelistycznego, których projektantem i inicjatorem jest Lesław J. Welker.

100

Kartka Beznominałowa

 20170928

Datownik Okolicznościowy

100 LAT HARCERSTWA W TORUNIU - mójZNACZEK

MójZNACZEK

Foto: Małgorzata Litwin