WZNOWIENIE STOSOWANIA DATOWNIKÓW

W związku z wpisaniem przed dwudziestu laty – 6. grudnia 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO  średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia, na wniosek toruńskich filatelistów.

Wznowione zostaje stosowanie datowników stałych z ozdobnych ze zmienną datą od 01.05.2017 do 30.04.2018.

n4800p02n4800p01