WYSTAWA LITERATURY FILATELISTYCZNEJ

W dniu 30 listopada 2018 r.  o godzinie 15:00 w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej przy ul. Dąbrowskiego 4 w Toruniu, została otwarta Wystawa Literatury Filatelistycznej Na Przestrzeni Dziejów.

Otwarcie uświetnił koncert wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w klasie akordeonu pod kierownictwem nauczycieli Magdaleny Miszewskiej-Zasadnej i Krzysztofa Lutrzykowskiego.

  Pola                                                                              Szymon

   Dawid                                                                   Igor

Otwarcia wystawy dokonał Prezes Okręgu Toruńskiego PZF Wojciech Lewandowski w obecności Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Doroty Komendzińskiej, Z-cy Dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Bydgoszczy  Marka Świerblewskiego i grona filatelistów Okręgu Toruńskiego PZF.