W TORUNIU PO WYBORACH

W dniu 29 maja br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu Toruńskiego PZF. Przybyłych delegatów, zaproszonych gości i członków okręgu powitał prezes Wojciech Lewandowski. Na ręce pani kierownik Mai Nakonowskiej – Referatu Turystyki – Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia przekazano dla Pana Prezydenta Michała Zaleskiego – Brązowy Medal Rowlanda Hilla.

 • Skład Zarządu Okręgu Toruńskiego PZF – XXII Kadencji
 • Wojciech Lewandowski – prezes
 • Bolesław Szymański – wiceprezes-skarbnik
 • Krystian Rezmer – wiceprezes
 • Marek Adamczyk – sekretarz
 • Członkowie
 • Józef Zieliński
 • Gabriel Żurawski
 • Komisja Rewizyjna
 • Tadeusz Kędziora – przewodniczący
 • Wojciech Kołomyjski – sekretarz
 • Szczepan Morawski – członek

Uczestnicy Walnego Zebrania