TO PŁYNIEMY NA FINAŁ 60. OMKF

W dniu 16-06-2022 r. ruszyliśmy z Dworca Toruń Miasto w dobrych humorach do Iławy na finał 60. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego “Iława w krainie Warmii i Mazur”, pod opieką Pani Gabrieli Rumińskiej.