POCZTA BALONOWA (2)

W dniu 21 sierpnia 2021 roku została zorganizowana “Specjalna Poczta Balonowa” z okazji 64. Międzynarodowych Zawodów o Puchar Gordon Bennetta, przy udziale Aeroklubu Polska, Poczty Polskiej – Regionu Sieci w Bydgoszczy, Urzędu Pocztowego Toruń 1, Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistyki w Bydgoszczy i Polskiego Związku Filatelistów Okręgu Toruńskiego. Przedstawiamy foto relację dzięki uprzejmości za przekazane fotografie kol. Waldemarowi Kawińskiemu i Wojciechowi Lewandowskiemu.