PLAN EMISJI ZNACZKÓW W ROKU 2021

Decyzja nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2021 r.

1) – znaczek w bloku
2) – znaczek z przywieszką

Razem: 20 tematów, 43 znaczki pocztowe, w tym 35 znaczków samodzielnych, 6 znaczków w bloku i 2 znaczki z przywieszka.