PISZEMY LISTY

Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, Światowy Dzień Poczty i Znaczka był w tym roku okazją do pisania listów przez naszych uczniów. 

Dzień nauczyciela był okazją, aby nauczyciele z naszej szkoły otrzymali życzenia i listy.

Reprezentacja MKF nr 2

Specjalnie przygotowane na tę okazję stoisko pocztowe prowadziły uczennice należące do młodzieżowego koła filatelistycznego, na którym to przyjmowały listy i  stemplowały je stempelkiem  pomocniczym przygotowanym z okazji  XX Dnia Papieskiego.    

Eksponat filatelistyczny o Świętym Janie Pawle II, który należy do Młodzieżowego Koła Filatelistycznego  nr 2 im. Mariana Niklewskiego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu. Pokaz filatelistyczny został przygotowany w holu szkoły.

Koperta pamiątkowa