Piesza Poczta Powstańcza z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Regulamin “Pieszej Powstańczej Poczty Specjalnej” z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

 1. Organizatorami “Pieszej Powstańczej Poczty Specjalnej” są:
  • Poczta Polska S.A., Region Sieci w Bydgoszczy
  • Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu (MHW)
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy
 2. Piesza Powstańcza Poczta Specjalna zostanie zorganizowana w dniu 01.08.2017 r. Przeniesienie przesyłek nastąpi na dwóch trasach:
  • TRASA PIERWSZA:

  – Filia Urzędu Pocztowego Toruń 2, (ul. Rynek Nowomiejski 24, 87-108 Toruń) – Barykada nr 1 MHW (ul. Strumykowa) – Urząd Pocztowy Toruń 1 (ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń)

  • TRASA DRUGA:

  – Urząd Pocztowy Toruń 1 (ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń) – Barykada nr 2 MHW (Plac Rapackiego) – Filia Urzędu Pocztowego Toruń 2 ( ul. Rynek Nowomiejski 24, 87-108 Toruń)

 3. Do przeniesienia “Pieszą Powstańczą Pocztą Specjalną” zostaną dopuszczone listy oraz kartki pocztowe, priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia “Pieszą Powstańczą Pocztą Specjalną” w zależności od wyboru trasy po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26.07.2017 r. na adres:
  • FUP Toruń 2 (ul. Rynek Nowomiejski 24, 87-108 Toruń) – TRASA PIERWSZA
  • UP Toruń 1 (ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń) – TRASA DRUGA

  z dopiskiem na kopercie: “Piesza Powstańcza Poczta Specjalna” Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do FUP Toruń 2 lub UP Toruń 1 po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania (przesyłki, które nadejdą w przesyłce pocztowej zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt).

 5. Przesyłki dopuszczone do przeniesienia “Pieszą Powstańczą Pocztą Specjalną” zostaną przez pracownika Poczty Polskiej ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym placówki nadawczej oraz odpowiednio na Barykadzie stempelkiem dodatkowym Barykada nr 1 lub nr 2, a po ich dostarczeniu do placówki odbiorczej, stempelkiem Poczta Polowa MHW Toruń i datownikiem eksploatacyjnym dziennym placówki odbiorczej. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 6. Za prawidłową realizację przeniesienia przesyłek “Pieszą Powstańczą Pocztą Specjalną” odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.
 7. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 10 lipca 2017 roku.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. “Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej”.

źródło: Poczta Polska

n4966p02

kartka 1 jpg