JUBILEUSZ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli Wiceprezes ZO PZF w Toruniu Wojciech Lewandowski(projektant wydawnictw pocztowych) oraz Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej OT PZF Józef Zieliński. Szkoła z okazji złotego jubileuszu została uhonorowana Srebrną Honorową Odznaką Polskiego Związku Filatelistów. Opiekun Jan Synak – Młodzieżowego Koła Filatelistów nr 6 z okazji 10-lecia działalności koła przy szkole, otrzymał list gratulacyjny od Zarządu Okręgu Toruńskiego PZF i upominek.