25 LAT PRACY Z MŁODZIEŻĄ

W roku jubileuszu 60 lecia Polskiego Związku Filatelistów, Kol. Wojciech Lewandowski – opiekun Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 im. Mariana Niklewskiego w Toruniu obchodzi 25-lecie pracy z młodzieżą i ten jubileusz został uhonorowany, na wniosek Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej  Zarządu Głównego PZF, Minister Edukacji Narodowej przyznał  “Medal Komisji Edukacji Narodowej”