ZMARŁ KAZIMIERZ ZWOLIŃSKI (1929-2023)

Zarząd Okręgu Toruńskiego PZF z głębokim żalem informuje , że w dniu 12.10.2023 roku zmarł kol. Kazimierz Zwoliński. Pogrzeb odbędzie się w dniu 16 października 2023 roku, uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 9.15 w kaplicy św. Teresy w kościele pw. św. Józefa . O godzinie 10:00 w kościele zostanie odprawiona Msza Święta żałobna, po mszy ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Wybickiego (od ul. Wybickiego).

Zarząd Okręgu Toruńskiego

Zwoliński Kazimierz urodzony 26.01.1929r. w Toruniu. Z zawodu mechanik.
Do PZF wstępuje w 1972r. W latach 1991-1994 wiceprezes Koła PZF Nr 58 w Toruniu. Od 1994r. do 2011r. skarbnik Zarządu Okręgu Toruńskiego PZF. Od 1986r. członek Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” a od 1993r. do 2011r. wiceprezes tegoż Klubu. W latach 1988-2000 członek – skarbnik Komitetów Organizacyjnych Wystaw Krajowych i Okręgowych organizowanych przez Okręg Toruński PZF. Był znanym wystawcą. Jego zbiory: „Drogi Kolejowe” i „Świat Kolei Szynowej” wystawiane na światowych, ogólnopolskich, krajowych, okręgowych, wystawach filatelistycznych były nagradzane bardzo wysokimi wyróżnieniami. Za działalność filatelistyczną wyróżniony złotą odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki”(2004r) Złotą Odznaka Honorową PZF, odznaką „100 lat filatelistyki polskiej” oraz odznaką „60 lat Polskiego Związku Filatelistów”, 90-lat filatelistyki toruńskiej. Uhonorowany tytułem’ „Zasłużony dla Okręgu Toruńskiego PZF”. Uhonorowany też licznymi listami gratulacyjnymi ZG PZF.