JUBILEUSZ TORUŃSKICH FILATELISTÓW

9 października przypadającym na ten dzień Światowy Dzień Znaczka Pocztowego oraz Światowy Dzień Poczty, był wspaniałą okazją do świętowania jubileuszu 100-lecia filatelistyki toruńskiej. Zaproszeni goście i filateliści naszego okręgu spotkali się w Towarzystwie Naukowym przy ul. Wysokiej 16. Na uroczystość przybyli m.in. Prezydent Torunia Michał Zaleski, Radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego Katarzyna Lubańska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Torunia Dagmara Tuszyńska oraz Prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Filatelistów Ryszard Kuśmiderski, Przemysław Drzewiecki Prezes Zarządu Okręgu Bydgoskiego-Członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów, Waldemar Kawiński – Rzecznik Prasowy Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów, Zofia Huppenthal Prezes Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu, Marcin Żenda Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, redakcja Telewizji Toruń.

Przybyłych na uroczystości powitał gospodarz prezes okręgu toruńskiego PZF – Wojciech Lewandowski, po którym nastąpiła piękna oprawa muzyczna wykonaniu uczennicy Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu Juli Amrozy.

Prezydent Michał Zaleski wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Torunia Marcinem Czyżniewskim podjął decyzję o nadaniu Medalu Kopernikańskiego Zarządowi Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Toruniu. To najwyższe miejskie wyróżnienie nadawane w tym czasie instytucjom i stowarzyszeniom, które zasłużyły się dla zachowania tradycji kopernikańskiej w Toruniu, Polsce i świecie.

W swoim wystąpieniu prezydent Michał Zaleski powiedział – “Cieszy to, że nasz okręg toruński Polskiego Związku Filatelistów ma setną rocznicę. Bardzo dziękuję prezesowi Wojciechowi Lewandowskiemu za przygotowanie wszystkiego co wiąże się z dzisiejszym spotkaniem i wydarzeniami, które mają nam ten czas przybliżyć. Pokazać jakie ważne momenty w filatelistycznym życiu miały miejsce. Poświęcenie temu pięknu, jakie niesie ze sobą znaczek jest czymś co zasługuje na wielkie uznanie i szacunek. To walory, które nie przemijają. Dzięki Państwa zbiorom pozostają na długo, pozostają na zawsze. Zbiory filatelistyczne przetrwały okrucieństwa wojen i jestem przekonany, że każdy czas w historii przetrwają i będzie można cieszyć się pięknem zawartym w znaczkach – i podziękował za promowanie poprzez zbiory tego co wartościowe i ważne w Toruniu oraz w polskiej kulturze, polskim dziedzictwie narodowym i polskiej sztuce.

Radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego Katarzyna Lubańska, w imieniu Pana Marszałka Całbeckiego, przekazała gratulacje dla Zarządu Okręgu Toruńskiego PZF.

Kolejno wystąpili kol. Ryszard Kuśmiderski – Prezes Okręgu Lubelskiego, który przekazał Odznakę Zasłużony dla Okręgu Lubelskiego PZF, dla naszego okręgu.

Pani Prezes Zofia Huppenthal Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu, odczytała list

kol. Przemysław Drzewiecki – prezes Okręgu Bydgoskiego PZF, złożył nam życzenia

Przekazane zostały nam również

Na wniosek Zarządu Okręgu Toruńskiego PZF został przyznany Medal Rowlanda Hilla:

 1. Marszałkowi Województwa Kujawsko Pomorskiego  Piotrowi Całbeckiemu 2. Prezydent Miasta Torunia Michałowi Zaleskiemu 3.Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia Marcinowi Czyżniewskiemu 4. Darczyńcy-Sympatykowi  Adamowi Rybińskiemu

W dalszej kolejności zostały wręczone medale, statuetki wraz z laurem filatelistycznym instytucją i filatelistom oraz odznaki honorowe PZF.

 • Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu – Dyrektor Dorota Komendzińska
 • Dyrektor Regionu Sieci w Bydgoszczy Poczty Polskiej S.A. – Karol Górski
 • Prezes Zarządu Głównego PZF – Henryk Monkos
 • Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia – Anna Łukaszewska
 • Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia – Ewa Banaszczuk-Kisiel
 • Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia – Zbigniew Derkowski
 • Dyrektor Redakcji Telewizji Toruń – Janusz Żółtowski
 • Dyrektor Postdata Oddział w Bydgoszczy – Lech Grzywacz
 • Prezes Okręgu Lubelskiego PZF – Ryszard Kuśmiderski
 • Prezes Okręgu Bydgoskiego PZF – Przemysław Drzewiecki
 • Wiceprezes Okręgu Bydgoskiego PZF – Waldemar Kawiński
 • Prezes Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu – Zofia Huppenthal
 • Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia – Tomasz Kunert
 • Sympatyk – Urszula Dorawa
 • Sympatyk – Alicja Kołomyjska
 • Wiceprezes-Skarbnik Zarządu O/Toruńskiego PZF – Bolesław Szymański
 • Wiceprezes Zarządu O/Toruńskiego PZF – Krystian Rezmer
 • Sekretarz Zarządu O/Toruńskiego PZF – Marek Adamczyk
 • Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej – Członek Zarządu O/Toruńskiego PZF – Józef Zieliński
 • Członek Zarządu O/Toruńskiego PZF – Gabriel Żurawski
 • Przewodniczący OKR – Tadeusz Kędziora
 • Członek OKR – Stanisław Wdowczyk
 • Przewodniczący Komisji Naukowo-Badawczej O/Toruńskiego PZF – Roman Karkut
 • Prezes Koła Miejskiego PZF w Grudziądzu – Andrzej Korzeń
 • Członek Koła Miejskiego PZF w Grudziądzu – Zbigniew Kłaczyński i Krzysztof Lisowski
 • Prezes Koła PZF nr 5 w Wąbrzeźnie – Janusz Biegaj
 • Prezes Koła PZF nr 14 w Grudziądzu – Stanisław Moczulski
 • Członek Koła PZF nr 14 w Grudziądzu – Andrzej Stryjakowski
 • Prezes Koła PZF nr 15 w Chełmnie – Szczepan Morawski
 • Prezes Koła PZF nr 19 w Toruniu – Waldemar Achramowicz
 • Członkowie Koła PZF nr 19 w Toruniu – Janina Zielińska, Janusz Śmigalski
 • Opiekun Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 w Toruniu – Gabriela Rumińska

Złota Odznaka Honorowa PZF, została nadana:

Członkowie Koła PZF nr 19 w Toruniu

 • Marek Adamczyk
 • Piotr Mielcarski
 • Janusz Bajraszewski
 • Piotr Rzesnicki
 • Henryk Nowicki
 • Ryszard Sudziński
 • Wojciech Ćwikliński

Członkowie Koła Miejskiego PZF w Grudziądzu

 • Piotr Turek
 • Henryk Rogoziński

Srebrna Odznaka Honorowa PZF, została nadana:

Członkowie Koła PZF nr 19 w Toruniu

 • Barbara Sumisławska
 • Jakub Wiśniewski
 • Marek Drzewiecki
 • Mariusz Kęsy
 • Piotr Nazarewicz
 • Andrzej Prusakowski

Członkowie Koła PZF nr 44 w Grudziądzu

 • Zbigniew Kamiński

Brązowa Odznaka Honorowa PZF została nadana:

Członkowie Koła PZF nr 15 w Chełmnie

 • Adam Smoliński
 • Kazimierz Langowski
 • Tomasz Szałecki

Członkowie Koła PZF nr 19 w Toruniu

 • Agnieszka Szczepaniec
 • Henryk Kowalonek
 • Marcin Sudziński
 • Leszek Szyczewski
 • Andrzej Stetkiewicz

Członkowie Koła PZF nr 28 w Toruniu

 • Halina Olszewska
 • Ryszard Spychalski

Członkowie Koła PZF nr 44 w Grudziadzu

 • Jerzy Rejewski

Dziękujemy Telewizji Toruń za relację z nasze wydarzenie https://tvtorun.pl/32388/jubileusz-filatelistow

Ekspozycja filatelistyczna przygotowana przez kol. Eugeniusza Żurawskiego uświetniła nasz jubileusz

Z okazji 100-lecia filatelistyki toruńskiej przygotowane zostały wydawnictwa pocztowo-filatelistyczne, które otrzymali uczestnicy uroczystości, zakończenie trwało bardzo długo przy kawie i słodkim poczęstunku dyskusją nie było końca.

Na stronie Miasta Torunia została zamieszczona obszerna relacja pod adresem: https://www.torun.pl/pl/medal-kopernikanski-dla-torunskich-filatelistow-0

Foto: Agnieszka Bielecka, Waldemar Kawiński – serdecznie dziękujemy