seoreseller

Witkowski Jan

wróć do Biografii Toruńskich Filatelistów

Witkowski Jan Toruński FilatelistaWitkowski Jan urodzony 14.06.1907 w Jeżowie, pow. Świecie n. Wisłą; zm. 4.01.1996 w Poznaniu. Wyższe wykształcenie humanistyczne, kupiec filatelistyczny. Współzałożyciel i wiceprezes Zrzeszenia Przemysłowego Kupców Branży Filatelistycznej RP (1934-1939), przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Związku Kupców Filatelistycznych, prezes Sekcji Kupców Branży Filatelistycznej przy Ogólnopolskim Związku Zrzeszeń Kupców Branży Papierniczej (od 1949). Filatelistyką zainteresował się jako uczeń w 1920. Został członkiem młodzieżowego koła filatelistycznego, najpierw w gimnazjum w Nowem n. Wisłą, a następnie w Gimnazjum Akademickim im. M. Kopernika w Toruniu.

Od 1923 należał do Związku Filatelistów w Toruniu. W 1926 zamieszkał w Poznaniu, pozostając członkiem Związku Filatelistów w Toruniu, również po jego reaktywowaniu po wojnie, aż do chwili powstania Polskiego Związku Filatelistów. Był członkiem Zarządu Głównego PZF (1961-1994), w latach 1966-1977 wchodził w skład Prezydium Zarządu Głównego.

Reprezentował PZF na wielu Kongresach FIP. W okresie międzywojennym występował jako wystawca bądź juror na licznych wystawach międzynarodowych, jak: „Iposta” Berlin 1931, „Wipa” Wiedeń 1933, „Ostropa” Królewiec 1935, „Pexip” Paryż 1937.

Od 1926 prowadził w Poznaniu przedsiębiorstwo filatelistyczno-wydawnicze p.n. „Dom Filatelistyczny Jan Witkowski”. Od 1931 wydawał jedno z najlepszych polskich czasopism filatelistycznych: miesięcznik „Wiadomości Filatelistyczne”.Do chwili wybuchu wojny ukazało się 95 numerów, a publikowali w nim swoje opracowania wybitni filateliści polscy.W latach 1931-1939 wydawał także katalogi polskich znaczków oraz specjalizowane albumy do znaczków polskich. Firma działała do chwili wybuchu wojny, reaktywowana po wojnie kontynuowała działalność do 1962. W latach 1948-1950 wydawał miesięcznik „Filatelista Polski”. Zasłynął jako znakomity organizator wystaw i sędzia. Był członkiem komitetu organizacyjnego i jurorem II Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w 1933 w Toruniu, uczestniczył w organizacji dwóch poznańskich wystaw: MWF Miast Targowych „Intermess II” (1961) i MWF „Tematica’68”. Ukoronowaniem jego działalności jako organizatora była ŚWF „Polska’73”.

Dwadzieścia lat później przewodniczył międzynarodowemu jury na (drugiej w Poznaniu) ŚWF „Polska 93”.
Do jego sukcesów jako wystawcy należało zbudowanie dokumentalnego zbioru poświęconego wystawom pod patronatem FIP, a także ogólnopolskim wystawom filatelistycznym. Zgromadził również jedyny w Polsce i jeden z nielicznych na świecie, zbiór plakatów z wystaw filatelistycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Niestety los tej kolekcji obejmującej ok. 800.plakatów po jego śmierci jest nieznany. Swoje wrażenia z wystaw światowych relacjonował na łamach czasopism filatelistycznych niezwykle sugestywnie i interesująco. Jego wielką zasługą było rozwijanie więzi filatelistów Polaków mieszkających za granicą na forum Koła członków nadzwyczajnych PZF „Polonia”. Był jednym z współtwórców, a także wieloletnim (1979-1993) wiceprezesem AIJP (Międzynarodowy Związek Dziennikarzy Filatelistycznych). Jeszcze za życia stał się najbardziej znanym w świecie polskim filatelistą, niekwestionowaną „legendą polskiej filatelistyki”.

Za zasługi w dziedzinie filatelistyki otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Władze Poznania przyznały mu w 1989 nagrodę miasta w dziedzinie kultury. Polski Związek Filatelistów wyróżnił go Złotą Odznaką Honorową, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1981), dwukrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1971,1992) oraz wszystkimi innymi odznaczeniami związkowymi. W 1981 XIII Walny Zjazd PZF w Katowicach nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Posiadał też wiele odznaczeń przyznanych przez zagraniczne związki filatelistyczne i jako jedyny polski filatelista został w 1993 uhonorowany najwyższym medalem FIP „Award for Appreciation”. Medal imienia Jana Witkowskiego za wybitne zasługi dla polskiej filatelistyki od 1990 nadaje corocznie Klub Zainteresowań Znaczkiem Polskim działający w Związku Filatelistów Niemieckich. Jego podobizna widnieje na znaku opłaty kartki pocztowej (Cp 1283) emitowanej przez Pocztę Polską w 2002 z okazji Europejskiego Spotkania Młodych Filatelistów w Opolu oraz datowniku okolicznościowym stosowanym 25.02.2006 w up. Poznań 1.

Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/