seoreseller

Szymański Bolesław

wróć do Biografii Toruńskich Filatelistów

Bolesław Szymański Toruński FilatelistaSzymański Bolesław urodził się 2.06.1934r w Toruniu. Wykształcenie średnie techniczne.
Członek Honorowy PZF, tytuł nadano na XIX Zjeździe PZF w 2006 roku. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 1.II.1969r. do Koła PZF Nr 28 w Toruniu w którym od 1975r. pełnił funkcję prezesa Koła. Od chwili wstąpienia do PZF – aktywny działacz Związku. W latach 1972 – 1985 opiekun Kół Młodzieżowych Nr 1 i 21 w Toruniu a w latach 1981–1985 przewodniczący Komisji Młodzieżowej Zarządu Okręgu. Jest przewodniczącym i członkiem Komitetów organizacyjnych wielu wystaw filatelistycznych. W latach 1982– 1984 jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego OWF ‘TORUŃ’83”. Od 1979r. – członek Komisji Naukowo-Badawczej Okręgu. Od 1987r członek OKZ PZF „Kolejnictwo”. Od 1979r członek Zarządu Okręgu Toruńskiego PZF pełniąc w nim funkcje wice prezesa, sekretarza a od 1999 roku do chwili obecnej Prezes Zarządu Okręgu. W 1995r. otrzymał uprawnienia sędziego II klasy. Jest czynnym wystawcą. Był delegatem na XVIII i XIX Walnych Zjazdach PZF na, których był wybierany na członka Zarządu Głównego PZF. Za działalność filatelistyczną wyróżniony: złotą odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, tytułem „Zasłużony dla Okręgu Toruńskiego PZF” oraz odznaką „100-lecia Zorganizowanego Ruchu Filatelistycznego w Polsce”, odznaką „50-lecia PZF” i wieloma innymi medalami i dyplomami nadawanymi przez ZG PZF. Za działalność publicystyczną wyróżniony medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”. Za działalność zawodową odznaczony srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką „Zasłużony dla Energetyki”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Budownictwa”

Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/