seoreseller

Paczkowski Zbigniew

wróć do Biografii Toruńskich Filatelistów

paczkowski_zbigniew_filatelistaPaczkowski Zbigniew urodzony 25.12 1932r. zmarł. 1.01.1995r. Wykształcenie wyższe prawnicze. Filatelistyka interesował się od najmłodszych lat. Członkiem PZF został w 1955r. W Wąbrzeźnie gdzie mieszka zakłada przy Powszechnej Sp-ni Spożywców Koło PZF, któremu przewodniczy przez 39 lat. Pod jego prezesurą Koło było organizatorem licznych wystaw konkursowych i pokazów filatelistycznych. Od chwili powołania Okręgu PZF w Toruniu do ostatnich dni życia pełnił funkcje wice prezesa Zarządu Okręgu. Działał także w komisjach: naukowo-badawczej, wystaw i współpracy z zagranicą. W XIV i XV kadencji jako członek Zarządu Głównego PZF zajmował się pracami na Statutem Związku. Był sędzią konkursowym II klasy. Posiadał liczne zbiory eksponowane na wystawach w kraju i zagranicą, które uzyskiwały wysokie wyróżnienia. Z dużym zaangażowanie zajmował się odrestaurowaniem Domu Filatelisty w Toruniu. Był współautorem monografii „Poczta i Filatelistyka w Toruniu”. Za prace zawodową i społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma złotymi odznakami resortowymi. Za działalność filatelistyczną wyróżniony złotą odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, odznaką 100 lecia polskiego ruchu filatelistycznego, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Okręgu Toruńskiego PZF” i wieloma innymi odznakami i medalami nadawanymi przez PZF.

Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/