seoreseller

Niklewski Marian

wróć do Biografii Toruńskich Filatelistów

Niklewski Marian FilatelistaNiklewski Marian urodzony 16.08.1900r. w Nowym n/Wisłą, zmarły 5.05.1970r. w Toruniu. Wykształcenie wyższe prawnicze. Członek Honorowy PZF. Tytuł nadano na VIII Walnym Zjeździe PZF w 1963 roku. Filatelistyką zajmował się już w szkolnych latach. W 1924r. wstępuje do Związku Filatelistów w Toruniu a w latach 1929 – 1939 jest jego prezesem. Po wojnie (po powrocie z obozu koncentracyjnego w Dachau) reaktywuje 8.07.1946r. działalność Związku Filatelistów w Toruniu zostając ponownie wybrany na prezesa. Prezesem był z przerwami do 1960 roku. Po powstaniu Polskiego Związku Filatelistów aktywnie uczestniczy w jego pracach jako delegat na III, IV, V, VI, VII i VIII Walnych Zjazdach PZF. W latach 1954-1955 i 1959-1961 pełni funkcje przewodniczącego GSK a w latach 1957-1959 i 1961-1963 wiceprzewodniczącego GSK co potwierdziło jego wybitny autorytet i postawę moralną. Wybitny organizator życia filatelistycznego. Z jego inicjatywy w 1933r. podczas trwania II Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej, której był przewodniczącym odbył się Ogólnopolski Zjazd Filatelistów na którym powołano Związek Stowarzyszeń Filatelistycznych na czele którego stanął wybrany jako prezes. Funkcje tą sprawował jeszcze w latach 1934-1936, którą powierzono mu na II Zjeździe ZS. W 1948r. z jego inicjatywy zorganizowano Zjazd Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce. Jako wystawca na V OWF w Warszawie za eksponat polskich znaczków otrzymał złoty medal i Grand Prix Wystawy. Wyniki swoich badań filatelistycznych publikował na łamach wielu pism filatelistycznych w kraju i za granicą. Wykształcenie i wiedza zawodowa w połączeniu z ogromnym doświadczeniem filatelistycznym zaowocowały wydaniem drukiem w 1938r pracy pt. „Filatelistyka i prawo”. Za wieloletnią działalność filatelistyczną i wyjątkowe zasługi w pracach nad zjednoczeniem ruchu filatelistycznego w Polsce w dniu 4.II.1948r. został Honorowym Członkiem Związku Filatelistów w Toruniu a jako jeden z pierwszych w 1956r. został wyróżniony najwyższą wówczas Złotą Odznaką Honorową PZF. Dla uhonorowania postaci wybitnego filatelisty, na wniosek ZG PZF Poczta Polska w serii „Wielcy Filateliści” wydała w 1986r. kartkę pocztową z podobizną Mariana Niklewskiego na znaku opłaty i krótką notkę na części ilustracyjnej.

Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/