seoreseller

Marian Zbigniew Ways

wróć do Biografii Toruńskich Filatelistów

Marian Zbigniew Ways - Toruński FilatelistaMarian Zbigniew Ways urodzony 25.03.1926 we Lwowie, zmarły 3.07.2010 w Toruniu. Wykształcenie wyższe medyczne. Płk WP.
W roku 1946 przybył do Wrocławia, a w roku 1952 wstąpił do Polskiego Związku Filatelistów. W 1955 zamieszkał w Toruniu, gdzie włączył się w nurt prac organizacyjnych – w tym wystawienniczych – Toruńskiego Oddziału, a następnie Okręgu PZF, pełniąc wiele funkcji związkowych, m.in. w latach 1963-1981 przewodniczącego Koła PZF nr 1. Uczestniczył z dużym sukcesem w wystawach różnych szczebli, w tym ogólnopolskich i międzynarodowych, uzyskując wysokie wyróżnienia medalowe. W 2008 w ramach 50-lecia swojej działalności wystawienniczej, wziął udział w XX OWF we Wrocławiu w klasie eksponatów zaproszonych. Był delegatem na XIII, XIV, XV i XVI Walny Zjazd PZF. Jako przedstawiciel ZG PZF uczestniczył w Kongresie Komisji Ekspertów FIP (AIEP) w czasie ŚWF „Praga ‘78”. W roku 1993 uczestniczył w Zespole Ekspertów FIP na ŚWF „Poznań ‘93”. W latach 1982 -1994 był przewodniczącym Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw ZG PZF. Dołożył wielu starań dla stworzenia odpowiednich procedur i dokumentacji uzyskiwania uprawnień eksperta do badan znaków pocztowych. Należał do znanych i cenionych ekspertów w zakresie badań wszystkich znaczków i całostek polskich. Był badaczem i publicystą. Opublikował kilkadziesiąt prac badawczych, w tym pozycję zwartą (częściowo dwujęzyczną) Identyfikacja nadruków znaczków wydania krakowskiego z 1919r. Przychylne recenzje tej publikacji ukazały się w krajowych periodykach filatelistycznych oraz w językach angielskim i japońskim (Yamamoto Tsutomu 1998). Dwukrotnie odznaczony Medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1980, 1999). Od 1994 Członek Honorowy Polskiego Związku Filatelistów. Od powołania do życia Polskiej Akademii Filatelistyki (1993) był jej aktywnym członkiem rzeczywistym, a od 2003 członkiem honorowym. Przez okres 30.lat przewodniczył Komisji Naukowo-Badawczej przy Zarządzie Okręgu PZF w Toruniu. Trzykrotnie nominowany do Statuetki „Prymus” w kategorii „Za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki” (2005, 2006, 2007). Za działalność filatelistyczną został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” (1990), odznaką „100-lecia zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Polsce” i wieloma innymi odznaczeniami i medalami nadawanymi przez PZF. Za osiągnięcia zawodowe i pracę społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony wieloma odznakami regionalnymi.

Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/