seoreseller

Aktualności

100 LECIE POWROTU TORUNIA DO WOLNEJ POLSKI

W dniu 18.01.2020 r. wprowadza się do obiegu kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, z oznaczeniem literowym A, emisji:„100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski”. Wartość nominalna znaku opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A odpowiada wartości nominalnej znaczka pocztowego właściwego do…

read more →
NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD PZF

W dniu 5 października br. o godz. 15:00 w Warszawie rozpoczął się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistów. Po przyjęciu Porządku Obrad Zjazdu oraz Regulaminu Obrad rozpoczęto procedowanie przyjmowania poszczególnych zapisów Statutu. Delegaci zgłaszali propozycje modyfikacji zapisów niektórych artykułów…

read more →
WYWIAD

W numerze wrześniowym “Filatelisty”, został zamieszczony wywiad z Kamilem Turowskim laureatem I miejsca w grupie starszej finału 57.Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego “Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” Lublin 2019. Kamil członek Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 2 im. Mariana Niklewskiego w…

read more →
Casino Canada Online