ZŁOTORIA Z HISTORIĄ

W dniu 28 sierpnia 2016 r. przy udziale filatelistów toruńskich, mogliśmy przeżyć historyczną przygodę spotykając się z królem Władysławę Jagiełłą i wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Heinrichem V von Plauenem na festynie średniowiecznym. Zorganizowanym z okazji 605 rocznicy przekazania dokumentów I…

read more →
605 Rocznica Przekazania Dokumentów I Pokoju Toruńskiego w Złotorii

Dnia 28 sierpnia 2016 r. z okazji 605 rocznicy podpisania Pierwszego Pokoju Toruńskiego odbędzie się Festyn Średniowieczny „Spotkanie z historią Złotorii”. Uroczystego zaprzysiężenia i opieczętowania traktatu dokonał Władysław Jagiełło i Witold ze strony polskiej i litewskiej, a następnie wielki mistrz…

read more →
WYNIKI GŁOSOWANIA STATUETKA „PRYMUS”

Zarząd Polskiej Kapituły Filatelistycznej informuje o wynikach głosowania w wyborach XVII edycji wyróżnienia statuetką „PRYMUS”. W wyniku przeliczenia oddanych głosów nominację do wyróżnienia statuetką Nike z Samotraki uzyskały w kolejności alfabetycznej – następujące osoby i zespoły: Kategoria „Za całokształt działalności…

read more →
KONSEKRACJA KOŚCIOŁA

Z okazji obchodów  Konsekracją Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II przygotowane zostały: Jedno Dniowy Datownik Okolicznościowy – 18.05.2016 – Toruń 1  Samochodowa Poczta Specjalna Regulamin „Samochodowej Poczty Specjalnej” z okazji Konsekracji Kościoła pw….

read more →